Politieke Cafés zijn discussieavonden over actuele thema's. Raadsleden gaan met elkaar en inwoners in gesprek. De organisatie van politieke café's doet de raadswerkgroep communicatie.

Ook Dorps- en wijkraden, of andere inwoners, bedrijven en organisaties kunnen het initiatief nemen voor een politiek café.

Als u een politiek café zou willen organiseren kunt u contact opnemen met de Raadsgriffie

Politiek Cafe Leegstand Kantoren 2015, 10-06-2021
Politiek café over leegstand van kantoren in een leegstaand kantoor.