Rekenkamer

De Rekenkamercommissie (RKC) doet onderzoek voor beter bestuur voor de samenleving van Haarlemmermeer. Heeft de gemeente gedaan en bereikt wat de gemeenteraad wilde, en tegen de afgesproken kosten? De Rekenkamer werkt onafhankelijk van het gemeentebestuur, en bestaat uit onafhankelijke leden: Artie Ramsodit, Marlies de Vries, Dries Bartelink (voorzitter), Yannick Bleeker en Geert van der Velden. Ambtelijk secretaris is Margo Rosdorff.

Inwoners en ondernemers kunnen onderwerpen voor onderzoek voordragen. Contact met de Rekenkamercommissie: rekenkamer@haarlemmermeer.nl . Meer vindt u op de website van de rekenkamercommissie 

 

De Rekenkamercommissie werkt vanuit de volgende principes:

  • Autonoom handelen en dienstbaar zijn aan de raad.
  • Verbreden van het beeld voor het gemeentebestuur en voeden een goed debat.
  • Zorgvuldig werken en koesteren van de relaties.
  • Scherp analyseren en opbouwende adviezen geven.
  • De rekenkamer gebruikt uiteenlopende methoden voor onderzoek en blijft zich ontwikkelen.

Rekenkamercommissie, 18-06-2021
Van linksboven naar rechtsonder:Artie Ramsodit, Dries Bartelink (voorzitter), Geert van der Velden, Marlies de Vries, Yannick Bleeker en Margo Rosdorff (ambtelijk secretaris)