Hoe werkt de raad?

De gemeenteraad vergadert elke week op donderdag. Zo'n donderdag noemen we Raadsplein. Het Raadsplein kent drie soorten vergaderingen:

  • de raadsvergadering
  • het raadsdebat, en
  • sessies (of sessiedebat)
  • Raadsvergadering en raadsdebat. De raadsvergadering is de vergadering van de 39 gekozen gemeenteraadsleden. Voorzitter van de gemeenteraad is de burgemeester, maar de burgemeester heeft geen stemrecht in de raad. De wethouders zijn wel aanwezig, maar hebben geen stemrecht.
  • Sessies (en sessiedebat). Haarlemmermeer kent geen commissievergaderingen. Er is één commissie en die vergadert in verschillende samenstellingen, met één woordvoerder per fractie, over één onderwerp, soms een cluster van enkele raadsstukken of nota's over een bepaald thema. 
  • Aan de sessies kunnen alle raadsleden en fractieassistenten meedoen. Fractieassistenten zijn een soort duo-raadsleden. Elke fractie mag -hoeft niet- twee fractieassistenten benoemen. Deze personen stonden wel op een kieslijst bij de verkiezingen. Zij ondersteunen het politieke werk en doen volwaardig mee tijdens sessies. Fractieassistenten kunnen niet meedoen aan de raadsvergadering en hebben geen stemrecht. 

Elke twee weken is er een Raadsplein met raadsvergadering (Vragenuur, Stemmingen en raadsdebatten) en/of raadsdebat en/of sessies. De agenda ziet er standaard als volgt uit:

Tijd    AgendapuntenSoort vergadering
17.00 - 17.15 uur

Opening en mededelingen, vaststellen verslagen vorige vergaderingen

vaststellen hoe de ingekomen stukken zullen worden afgehandeld 

(en door wie)

Raadsvergadering

17.15 - 18.15 uur

Vragenuur: de raad bespreekt actuele onderwerpen en stelt politieke vragen aan het college.

Er is ook de mogelijkheid voor inwoners en belanghebbenden om de raad toe te spreken

Raadsvergadering

18.15 - 19.00 uur Pauze  
19.00 - 22.00 uur

Raadsleden vergaderen parallel in twee zalen: de Raadzaal en de Heijezaal. Een sessie

gaat over één onderwerp, of enkele onderwerpen die nauw met elkaar samenhangen.

Een sessie duurt ongeveer een uur. Maximaal kan er dus op één avond een zestal 

sessies zijn.

Sessies

19.00 - 22.00 uur

Het kan ook zijn dat er in deze tijd, of in een gedeelte van deze tijd een raadsdebat is. 

Dat is een vergadering van de raadsleden over een belangrijk onderwerp. Bijvoorbeeld 

de bespreking van de begroting en de belastingvoorstellen is altijd een raadsdebat. 

Raadsvergadering 
22.00 - 22.15 uur Pauze: in deze pauze stelt de griffie de definitieve stemmingenlijst op.   
22.15   uur - einde

De Stemmingen: de raad discussieert niet meer, maar stemt alleen nog 

over de voorstellen die op de stemmingenlijst staan. 

 Raadsvergadering

Tussendonderdagen. Op de donderdagen dat er geen raadsvergadering is, vervalt het blok van 17.00 tot 18.15 uur (o.a. Vragenuur), en het laatste blok vanaf 22.00 uur (Stemmingen). 
Zulke donderdagen heten "tussendonderdagen" of "sessieavonden". Er zijn dan alleen sessies, en de avond is dan van 19.00 tot 22.00 uur. 

Inspreken. Inwoners kunnen inspreken bij het Vragenuur en bij alle openbare sessies. Meer over inspreken

Openbaar. De bijeenkomsten van het Raadsplein zijn openbaar. Inwoners en belanghebbenden zijn van harte welkom, ook om een deel van het Raadsplein bij te wonen, zoals het Vragenuur, een sessie of een raadsdebat. U hoeft zich hiervoor niet apart aan te melden. Het Raadsplein wordt uitgezonden via internet. U kunt de raad thuis volgen op uw computer of tablet, live of achteraf. Besloten vergaderingen zijn er natuurlijk ook wel eens en dan met name over zaken met grote financiële belangen voor Haarlemmermeer.