Contact griffie

Contact met de raadsgriffie. Email: griffie@haarlemmermeer.nl . Telefoon (op werkdagen): 023 567 6819. U kunt terecht bij de griffie voor vragen over de raad, het Raadsplein en over de activiteiten van de raad. De griffie kan u ook helpen om contact te leggen met raadsleden en/of fracties.

Wie zijn raadsgriffier en medewerkers griffie

Meer over de griffie

De griffie is de eigen dienst van de gemeenteraad voor advies en ondersteuning, zodat de gemeenteraad optimaal kan werken. De griffie organiseert de raadsvergaderingen (het Raadsplein) en is een soort van secretariaat van de raad. De griffie zorgt voor de agenda's, de raadsstukken en de raadskalender. Verder ondersteunt de griffie werkgroepen van de raad, zorgt voor de externe communicatie, organisatie van werkbezoeken, politiek café's en andere activiteiten zoals Raadslid in de Klas en het Haarlemmermeers Scholieren Debattoernooi. De griffie is de schakel tussen de gemeenteraad aan de ene kant, en het college van b&w en de ambtenaren van de gemeente aan de andere kant. Raadsgriffier is John van der Rhee.