Uw invloed bij de raad

Geef je mening of neem direct contact op met raadsleden. Zo kun je invloed uitoefenen op besluiten. 

  1. Individuele raadsleden bellen of e-mailen     
  2. Brief of e-mail aan de hele raad        
  3. Fractiespreekuur bezoeken        
  4. Inspreken: de raad toespreken tijdens het Raadsplein       
  5. Burgerinitiatief            
  6. Referendum     
  7. Het Raadsplein bezoeken                   
  8. Ervaar de Raad          
  9. Publieke activiteiten
  10. Uw invloed (elke vier jaar): Alles over de Gemeenteraadsverkiezingen van 2022

 

Raadzaal nieuw

  (Foto: raadsgriffie/Jur Engelchor)

Individuele raadsleden bellen of e-mailen
De contactgegevens van raadsleden en de fracties staan op het koppenbord raadsleden. U kunt ook de raadsgriffie vragen om uw bericht door te sturen naar de gemeenteraad.

Brief of e-mail aan de hele raad 
Richt uw brief of e-mail aan de raad als volgt:  'Aan de gemeenteraad van Haarlemmermeer'  Het postadres: Postbus 250, 2130 AG Hoofddorp.  E-mail: griffie@haarlemmermeer.nlGoed om te weten: Brieven en e-mails aan de gemeenteraad zijn openbaar. Als u wilt dat uw bericht vertrouwelijk wordt behandeld, moet u dat duidelijk vermelden. Hier staan enkele tips om u te helpen bij het schrijven van een brief of e-mail aan de raad.

Spreekuur fracties bezoeken
U kunt de spreekuren van fracties (partijen) bezoeken. Meestal zijn die op dinsdagavond. Aankondigingen staan op de websites van de partijen en in de lokale pers. Websites van partijen staan vermeld op het koppenbord raadsleden

Spreken tijdens het Raadsplein (inspreken)
U kunt spreken tijdens het Vragenuur of in de sessies. In het Vragenuur kunt u spreken over elk door u gewenst onderwerp, voor zover dat niet op de agenda staat. In de sessies kunt u spreken over het onderwerp van die sessie. Aanmelden om in te spreken kan tot op de woensdag voorafgaand aan het betreffende Raadsplein, vóór 12.00 uur. Meer over inspreken tijdens het Raadsplein

Burgerinitiatief
U kunt zelf een onderwerp op de agenda van de gemeenteraad zetten. Dat heet een Burgerinitiatief. Na het indienen van 200 handtekeningen van inwoners van Haarlemmermeer van 16 jaar en ouder houdt de raad een sessie over het gewenste onderwerp. Er zijn wel een paar regels voor het Burgerinitiatief. Bijvoorbeeld  dat het onderwerp niet al pas door de raad is besproken. Meer over het  Burgerinitiatief

Referendum
U kunt een referendum starten over een voorgenomen besluit van de gemeente. Bij een referendum kunnen alle kiesgerechtigden zich uitspreken over een raadsvoorstel. Een inleidend verzoek tot referendum moet ondersteund worden door 0,33% van de kiesgerechtigden. Het definitieve verzoek heeft de ondersteuning nodig van 5% van de kiesgerechtigden. De raad beslist uiteindelijk of er een referendum komt. Meer over het Referendum

Het Raadsplein bezoeken
De vergaderingen van de raad (het Raadsplein) zijn openbaar. U hoeft uw bezoek niet aan te kondigen. Als u graag iemand wilt spreken, dan is het handig vooraf even een afspraak te maken. Dat kan ook via de raadsgriffie.

Ervaar de Raad!
U kunt zich opgeven om tijdens het Raadsplein als speciale VIP gast een kijkje achter de politieke schermen te nemen: 'Ervaar de Raad'. Wilt u ook eens speciale gast van de raad zijn? Geef u dan op via de raadsgriffie.   Meer over Ervaar de Raad

Publieke activiteiten
Raadsleden ontvangen graag uitnodigingen voor openbare activiteiten en bijeenkomsten. Zelf organiseert de raad ook activiteiten, zoals fietstochten en politieke café's. Voor scholen is er het projecten Raadslid in de Klas (en Scholieren in de Raadzaal). Meer over andere publieke activiteiten