Live uitzending Gepauzeerd

Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Algemene vergader informatie

Wilt u inspreken? Dan graag aanmelden voor woensdag 17 juli 12:00 uur.
Kijk voor de afspraken op de website of neem contact op met de griffie.

Klik hier voor de raadsstukken.

Datum:
18 jul. 2024, 17:00
Locatie:
Raadzaal

Agenda

Hoofdvergadering

Raadzaal
  • 2 Het Vragenuur

    17.15 - 18.15 uur
  • - Pauze

    18.15 - 19.00 uur
  • In het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2025 (URM) kijken we vooruit naar het jaar 2025. Het URM geeft jaarlijks inzicht in de uit te voeren projecten. In het document dat bij deze agenda hoort zijn de projecten voor 2025 opgenomen. Het een actueel overzicht van de verkeersopgaven. Door in het uitvoeringsprogramma alle activiteiten, projecten en maatregelen op het gebied van mobiliteit in samenhang te presenteren maken wordt de verkeersopgave inzichtelijk.

  • Op 21 december 2023 heeft de gemeenteraad ingestemd met het participatieproces Wind op Land. Het doel van dit participatieproces is om spelregels op te stellen die gebruikt worden  als er een windpark zou komen. De eerste stappen van dit participatieproces zijn doorlopen. De volgende stappen zijn het vaststellen van de concept-spelregels Wind op Land Haarlemmermeer en het organiseren van een periode waarin betrokkenen daarop kunnen reageren. De raad gaat hierover in debat.

Sessies

Heijezaal
  • Er is een plan ingediend om bij Uweg 1455-1457 te Nieuw-Vennep de bestaande bedrijfsbebouwing te slopen om woningbouw te realiseren. Het plan voorziet in de bouw van 26 woningen. Het ontwerpbestemmingsplan is op een aantal punten gewijzigd; een aantal bouwvlakken is aangepast. Het college stelt de raad voor het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan vast te stellen.

  • De centrale vraag is: Hoe kunnen we beleid voor short stay ontwikkelen? Welke doelgroepen maken gebruik van short stay en hoe is dit in andere gemeenten geregeld? Met deze startnotitie over beleid voor short stay komt het college van B&W terug op een motie die de gemeenteraad heeft aangenomen.