Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Raadsplein, 08 juni 2023 17:00:00

Algemene vergader informatie

Wilt u inspreken? Dan graag aanmelden voor woensdag 7 juni, 12:00 uur.
Kijk voor de afspraken op de website of neem contact op met de griffie.

Klik hier voor de raadsstukken bij de vergadering van 8 juni.

Datum:
08 jun. 2023, 17:00
Locatie:
Raadzaal

Agenda

Hoofdvergadering

Raadzaal
 • 1 Opening en mededelingen

  17.00 - 17.15 uur
 • 2 Het Vragenuur

  17.15 - 18.15 uur
 • - Pauze

  18.15 - 19.00 uur
 • Met de Jaarstukken 2022 legt het college van B&W financiële en beleidsmatige verantwoording af over de doelen en activiteiten uit de Programmabegroting 2022-2025.

 • Haarlemmermeer is een goed bereikbare gemeente per fiets, openbaar vervoer en de auto. Dit willen we zo houden. Met de geplande woningbouw in onze gemeente en de regio bestaat het risico dat dit minder wordt. Ook de leefbaarheid wordt minder goed als we niets doen. Maatregelen zijn nodig om op langere termijn prettig en veilig te kunnen blijven bewegen.

 • - Pauze

  22:00 - 22:15 uur
 • 7 De Stemmingen

  Vanaf 22:15 uur

Hoorzitting en Sessie

Heijezaal
 • Aan de Liedeweg 9 in Haarlemmerliede staat het Fort bij de Liebrug. Dit fort is onderdeel van Werelderfgoed De Stelling van Amsterdam. Stadsherstel Amsterdam heeft een aanvraag ingediend om het bestemmingsplan voor het fort aan te passen. Met de wijziging wil Stadsherstel Amsterdam de gebruiksmogelijkheden voor het fort verbreden. De verbreding van de gebruiksmogelijkheden maakt het fort beter geschikt voor bezoekers en toeristen. Het draagt bij aan extra werkgelegenheid en er komt meer geld beschikbaar voor restauraties.

 • De aanleiding voor dit sessieverzoek van CU-SGP is dat de gemeenteraad een bezoek heeft gebracht aan een bedrijf in Haarlemmermeer dat aandacht heeft gevraagd voor woningen voor arbeidsmigranten. In een raadsessie moeten kaders worden meegegeven aan het college om wonen voor arbeidsmigranten vorm te geven.