Live uitzending Gepauzeerd

Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Raadsplein, 23 november 2023 17:00:00

Algemene vergader informatie

Wilt u inspreken? Dan graag aanmelden voor woensdag 22 november, 12:00 uur.
Kijk voor de afspraken op de website of neem contact op met de griffie.

Klik hier voor de raadsstukken.

Datum:
23 nov. 2023, 17:00
Locatie:
Raadzaal

Agenda

Hoofdvergadering

Raadzaal
 • 1 Opening en mededelingen

  17.00 - 17.15 uur
  Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:14:40 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • 2 Het Vragenuur

  17.15 - 18.15 uur
  Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 01:00:49 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • - Pauze

  18.15 - 19.00 uur
  Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:44:54 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 01:26:52 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

  Sinds 1986 is er in Haarlemmermeer geen woonwagenstandplaats bij gekomen. Door bestaande locaties uit te breiden en nieuwe locaties te zoeken kan aan die situatie een einde komen. Een toewijzingssystematiek voor vrijkomende standplaatsen met voorrang voor woonwagenbewoners met een binding met de gemeente Haarlemmermeer is een ander doel van het woonwagenbeleid gemeente Haarlemmermeer 2023.

 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 01:14:52 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

  Bij dit project ‘sloop en nieuwbouw gemeentehuis’ zijn in de afgelopen negen jaar de plannen al meerdere keren gewijzigd. De kennis van dit soort projecten voor raadsleden en collegeleden is niet altijd duidelijk omdat besluiten ook in eerdere raadsperioden zijn genomen. Het is technische en financiële ingewikkeld, waardoor volgens GroenLinks de rol van de raad, het college en overige partijen onduidelijk is. De openbaarheid en inzichtelijkheid wordt hierdoor beperkt. Het opstellen van een Protocol grote projecten is een manier om onverwachte ontwikkelingen met grote (financiële) gevolgen te kunnen voorkomen.

 • 7 De Stemmingen

  Vanaf 22:15 uur
  Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:30:01 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

Sessies

Heijezaal
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 01:16:29 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

  Door het toevoegen van een groot aantal woningen en andere functies verandert het stadscentrum. Naast winkelen wordt verblijven een belangrijke functie in de openbare ruimte. Dat vraagt om een kwalitatieve, groene en klimaatbestendige inrichting van de openbare ruimte, waar eveneens de stedenbouwkundige opzet bij aansluit. Het doel is dat Stadscentrum Hoofddorp een aantrekkelijk en levendig stedelijk gebied wordt en blijft.

 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:51:17 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

  Het college geeft jaarlijks advies aan de verschillende vervoerders die actief zijn op ons grondgebied op basis van deze Haarlemmermeerse belangen. Dit doen ze op basis van wensen en suggesties die zij ontvangen van buurtverenigingen, dorps- en wijkraden, ondernemersverenigingen, parkmanagementorganisaties en individuele inwoners. De gemeenteraad krijgt nu de mogelijkheid om de adviezen aan te vullen.