Live uitzending Gepauzeerd

Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Raadsplein, 06 juli 2023 16:00:00

Algemene vergader informatie

Wilt u inspreken? Dan graag aanmelden voor woensdag 5 juli, 12:00 uur.
Kijk voor de afspraken op de website of neem contact op met de griffie.

Klik hier voor de raadsstukken bij de vergadering van 6 juli.

Datum:
06 jul. 2023, 16:00
Locatie:
Raadzaal

Agenda

Hoofdvergadering

Raadzaal
 • 1 Opening en mededelingen

  17.00 - 17.15 uur
  Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:11:33 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • 2 Het Vragenuur

  17.15 - 18.15 uur
  Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:35:16 Download Afspelen
  Fragment 2 00:00:12 Download Afspelen
  Fragment 3 00:10:44 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

  De gemeenteraad stelt vragen aan het college van B&W over actuele onderwerpen.

 • - Pauze

  18.15 - 19.00 uur
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 01:06:23 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

  Door het rijk zijn steeds meer taken aan verschillende gemeenten overgedragen, deze taken kunnen ze vaak alleen in samenwerking uitvoeren. De wijziging van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen heeft tot doel de democratische legitimatie van deze samenwerking te versterken. De controlerende taak die gemeenteraden hierbij hebben, wordt hiermee versterkt.

 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 01:35:50 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

  Al sinds het instemmen met het Verkeerstructuurplan Badhoevedorp leven er bij de gemeenteraad vragen of de gemaakte keuzes in het VSP in de praktijk ook gaan leiden tot het ‘prettig kunnen bewegen’. De wens is om het VSP opnieuw te bespreken, waarbij de uitkomsten van de verkeersmetingen worden betrokken en de ideeën over de ontsluiting via de schuilhoeve en de vordering bij de Sloterbrug.

 • - Pauze

  22:00 - 22:15 uur
 • 7 De Stemmingen

  Vanaf 22:15 uur
  Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:09:48 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

Sessies

Heijezaal
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 01:26:28 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

  De gemeente wil een omgevingsvergunning eerste fase weigeren voor het realiseren van een ‘kort verblijf’ accommodatie met bijbehorende voorzieningen, bestaande uit ongeveer 320 geprefabriceerde houten modules, aan de Sloterweg 327 in Badhoevedorp. De gemeente kan dit alleen weigeren als de gemeenteraad het hiermee eens is.

 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 01:03:22 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

  We hebben een grote bouwopgave in onze gemeente met de ambitie om minimaal 20.000 woningen te bouwen in de periode tot 2040. Deze opgave zal worden gerealiseerd in ruim 100, grote en kleinere, woningbouwprojecten in de gehele gemeente.