Live uitzending Gepauzeerd

Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Raadsplein, 24 november 2022 17:00:00

Algemene vergader informatie

Raadsplein met raadsvergadering (Vragenuur en De Stemmingen), en drie sessies over Standplaatsen woonwagens, Maaibeleid en Masterplan Pioniers-Bolsterrein.

Datum:
24 nov. 2022, 17:00
Locatie:
Raadzaal

Agenda

Raadsvergadering en sessies in de Raadzaal

Raadzaal
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:00 Download Afspelen
  Fragment 2 00:00:00 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

  Hierbij ook de vaststelling van de verslagen van 3 en 10 november, en van hoe de bij de raad ingekomen stukken zullen worden afgehandeld. 

 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:00 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

  Roelof van Laar vervangt Rashana Hussain tijdens haar zwangerschaps- en ouderschapsverlof; Bert de Ruiter vervangt Paul Meijer tijdens diens ziekteverlof.

 • 2 Het Vragenuur

  17.15 - 18.15 uur
  Discussiestuk
  Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:00 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

  De raad stelt actuele politieke vragen aan het college van burgemeester en wethouders. Tijdens het Vragenuur is er ook gelegenheid voor inwoners om de raad toe te spreken, over onderwerpen die niet die avond op de agenda staan. 

 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:00 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

  De raad heeft al vaker gesproken over het tekort aan standplaatsen voor woonwagens. In 2018 zei het toenmalig college dat het extra plekken wilde realiseren. In januari 2022 is op vragen van de HAP geantwoord dat vervolggesprekken verder zouden gaan ná de gemeenteraadsverkiezingen. Begin maart 2022 heeft weer een groep woonwagenbewoners ingesproken tijdens de raadsvergadering. In deze sessie wil de raad mogelijke oplossingen bespreken. Het college is gevraagd de raad vooraf schriftelijk te informeren over de stand van zaken.

 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:00 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

  De gemeente heeft een Natuurvisie. De gemeente vraagt boeren hun akkerranden in te zaaien. Het coalitieakkoord spreekt over de verhoging van de biodiversiteit. Maar GroenLinks ziet een groot contrast met het maaibeleid. Volgens GroenLinks worden buiten de bebouwde kom en in het buitengebied bloeiende bermen zonder vakmanschap en kennis gemaaid. Dat heeft negatieve gevolgen. Volgens GroenLinks zou een ander beleid beter kunnen zijn voor biodiversiteit, én goedkoper. In de sessie gaat de raad bespreken wat de afspraken zijn met de partij(en) die het groen onderhouden en wat de kosten zijn.

 • 6 De Stemmingen

  vanaf 22.15 uur
  Hamerstuk
  Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:00 Download Afspelen
  Fragment 2 00:00:00 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

  De voorlopige stemmingenlijst staat al; de definitieve komt uiterlijk 22.15 uur bij de raadsstukken  van 24 november. 

Sessie in de Heijezaaal

Heijezaal
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:00 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

  De gemeenteraad heeft in maart het Masterplan Pionier- Bols terrein vastgesteld. Daarbij nam de gemeenteraad ook een amendement (wijziging/aanvulling) aan over de maximale verkeerssnelheid (30 km/u). Dat amendement blijkt (verkeers)technische problemen te geven die de woningbouw kunnen vertragen. Het college stelt de raad voor om het Masterplan opnieuw vast te stellen, zodat wél kan worden gebouwd. De verkeerssnelheid wordt dan later geregeld met het Verkeersstructuurplan Nieuw-Vennep (VSP). Met dat plan wordt het mogelijk om vóór 2028 ook de verkeerssnelheid van de Helsinkilaan en Athenelaan naar 30 km/u te brengen.