Live uitzending Gepauzeerd

Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Raadsplein, 02 juni 2022 17:00:00

Algemene vergader informatie

De raad vergadert in het (tijdelijke) gemeentehuis: Taurusavenue 100, Hoofddorp. Op 2 juni bestaat het Raadsplein uit de raadsvergadering (met het Vragenuur, Raadsdebat en De Stemmingen), en een sessie. 

Inspreken kan bij het Vragenuur; aanmelden voor 2 juni kan tot woensdag 1 juni, 12 uur: griffie@haarlemmermeer.nl . Vermeld ook uw telefoonnummer en kijk voor de afspraken op de website. Inspreken bij het raadsdebat en de sessie kan niet, omdat daar al hoorzittingen over waren op 12 en 19 mei. 

Agenda’s zijn onder voorbehoud. Nadere en actuele informatie bij de griffie.

Datum:
02 jun. 2022, 17:00
Locatie:
Raadzaal

Agenda

Raadsvergadering in de raadzaal

Raadzaal
 • 1 Opening raadsvergadering, mededelingen

  17.00 - 17.15 uur
  Hamerstuk
  Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:00 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

  Verder: vaststellen van de agenda van de huidige vergadering, van eventuele verslagen en van de afhandeling van de ingekomen stukken en brieven. 

 • 2 Het Vragenuur

  17.15 - 18.15 uur
  Discussiestuk
  Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:00 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

  De raad stelt het college van burgemeester en wethouders actuele politieke vragen die te maken hebben met het dagelijks bestuur van de gemeente.

 • 2b Avondpauze

  18.15 - 19.00 uur
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:00 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

  Om de ruimtelijke en maatschappelijke opgave in Graan voor Visch Zuid en Stationskwartier in Hoofddorp voor elkaar te krijgen kan de gemeente de Wet Voorkeursrecht Gemeenten toepassen. Met dat voorkeursrecht heeft de gemeente een actieve en regisserende rol bij de invulling van de plannen. Door de vestiging van een voorkeursrecht zijn eigenaren verplicht om, wanneer zij hun grond willen verkopen, deze eerst te koop aan te bieden aan de gemeente. Daarmee verstevigt de gemeente haar positie op de grondmarkt en kan de gemeente op tijd handelen en vooruitlopen op eventuele (ongewenste) grondtransacties in de gebieden. Daarnaast kan het voorkeursrecht speculatie tegengaan, en houdt de gemeente grip op de grondprijzen. Op 19 mei was een hoorzitting over dit onderwerp.

 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:00 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

  Voor de ontwikkeling van woningbouw in Lisserbroek is een Milieu Effect Rapportage (MERprocedure) nodig. De eerste stap daarvoor is een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Daarin staat wat het doel is van het plan, welke alternatieven/varianten worden bekeken en welke milieueffecten worden onderzocht. Op 12 mei was er een hoorzitting over dit onderwerp.

 • 5 De Stemmingen

  Vanaf ongeveer 22.15 uur
  Hamerstuk
  Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:00 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

  De voorlopige Stemmingenlijst staat bij de Raadsstukken van deze avond (in iBabs). De definitieve Stemmingenlijst komt daar tussen 22.00 en 22.15 uur.