vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • De raad stelt niet politieke vragen over dagelijkse onderwerpen en problemen, die misschien wel klein, maar toch belangrijk of hinderlijk zijn.

  vergroten verkleinen laden...
 • In deze sessie bespreekt de raad de uitkomsten van de gewijzigde koers van de Provincie Noord-Holland. De aanvragers van de sessie vrezen dat deze koerswijziging voor vertraging gaat zorgen. Verder bespreekt de raad de inventarisatie van flankerende maatregelen die het college heeft uitgevoerd om de bereikbaarheid in het Westen van de Haarlemmermeer op korte- en middellange termijn te kunnen verbeteren. Doel is om als raad haalbare alternatieven in kaart te brengen om de wethouders kaders mee te geven voor de gesprekken met de Provinciebesturen, zodat de geplande woningbouw niet hoeft te stagneren en bereikbaarheid in dit deel van Haarlemmermeer geborgd blijft.

  vergroten verkleinen laden...
 • Deze sessie gaat over de financiĆ«le reserves en voorzieningen in de gemeentelijke boekhouding. De gemeente heeft zulke reserves bijvoorbeeld om grote projecten te betalen. Voor welke zaken er reserves aangehouden worden, en over de voorschriften en regels voor het beheer en het gebruiken van die reserves.

  vergroten verkleinen laden...
 • Deze sessie gaat over de transformatie van het Wandelbos, de Fruittuinen en de tennislocatie tot een volwaardig stadspark met meer recreatieve gebruiksmogelijkheden en grotere variatie in beleving. Tevens wordt in de plannen de eenheid van het groene gebied als geheel versterkt. Het wordt een echte verblijfsplek voor huidige en nieuwe bewoners van het centrum (bijvoorbeeld Hyde Park) en voor passanten tussen station en centrum.

  vergroten verkleinen laden...
 • Deze sessie gaat over de financiĆ«n van de Vervoerregio Amsterdam. In deze Vervoerregio werken Amsterdam en de gemeenten van Amstelland-Meerlanden, Waterland en de Zaanstreek samen voor goed verkeer en (openbaar) vervoer.

  vergroten verkleinen laden...
 • De raadsstukken zijn voor iedereen beschikbaar in het digitale systeem van de raad: iBabs.
  Ibabs werkt op tablets (iPads en Android), desktop computers en laptops.
  Voor tablets downloadt u de iBabs app. Op computers en laptops gaat u naar www.ibabs.eu.

  Inloggen:

  site: Haarlemmermeer
  emailadres: burger (alleen "burger" , meer is niet nodig); wachtwoord: burger

  In iBabs staan de actuele raadsstukken, ook moties en amendementen tijdens de vergadering .
  Raadsstukken vindt u ook op www.haarlemmermeer.nl/gemeenteraad bij "raadsinformatie", daar is ook het archief van de raad. In de centrale hal van het raadhuis liggen stukken ter inzage en zijn afhaalexemplaren op papier.
  vergroten verkleinen laden...

Downloaden audiofragment(en)