Sicco Jan Bier

Commissielid Actief sinds 31 mrt. 2022 Bekijk pagina

Algemeen

M 06-2883 0112

Nevenfuncties

- Bewaarder boeken en bescheiden (onbezoldigd)
Penningmeester afdeling D66 Haarlemmermeer-Aalsmeer (onbezoldigd)
- Controller bij Stichting ZAAM, interconfessioneel voortgezet onderwijs (onbezoldigd)

- Penningmeester bij Co
öperatie Zon op Haarlemmermeer (onbezoldigd)

Functie historie

Heden

  • Actief sinds 31 mrt. 2022 Commissielid, D66
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens