Jongerengemeenteraad

Naam: Jongerengemeenteraad

jongerengemeenteraad@haarlemmermeer.nl

De Jongerengemeenteraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente, aan de gemeenteraad en aan iedereen die wil weten wat Haarlemmermeerse jongeren vinden.

Leden

Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Historie

2024

2023

2022

2021

2020

Ophalen gegevens