Rashana Hussain

Naam: Rashana Hussain

Raadslid, PvdA
Raadslid Actief sinds 10 jan. 2019 Bekijk pagina

Algemeen

M 06-4167 4583

Nevenfuncties

Beslismedewerker Immigratie- en naturalisatiedienst (bezoldigd)

Functie historie

Heden

  • Actief sinds 10 jan. 2019 Raadslid, PvdA
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens