H.J. (Erik) Oostwouder

Let op: Deze persoon heeft momenteel geen actieve functies

Naam: H.J. (Erik) Oostwouder

oostwouder@kpnmail.nl

Algemeen

M. 06-5156 4056

Nevenfuncties

- Hoofd ingeland, Hoogheemraadschap van Rijnland (bezoldigd)

 

- Diaken PKN gemeente Halfweg-Zwanenburg (onbezoldigd)

Functie historie

2021

  • 10 jan. 2019 - 17 mei 2021 Fractieassistent, CDA
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens