Live uitzending

Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Raadsplein, 07 september 2023 16:00:00

Algemene vergader informatie

Datum:
07 sep. 2023, 16:00
Locatie:
Raadzaal

Agenda

Hoofdvergadering

Raadzaal
 • 1 Opening politiek jaar

  16.00 - 17.00 uur

  Opening en mededelingen waaronder tevens mededelingen van vertegenwoordigers van de
  raad in verbonden partijen en gemeenschappelijke regelingen of andere gremia vanuit college
  en/of raad
  - Installatie en beëdiging Kinderburgemeester

  Archief film
  Fragmenten
  Fragment 1 00:30:25 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • 2 Opening en mededelingen

  17.00 - 17.15 uur
  Archief film
  Fragmenten
  Fragment 1 00:11:56 Download Afspelen
  Fragment 2 00:07:52 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • 3 Het Vragenuur

  17.15 - 18.15 uur

  De gemeenteraad stelt vragen aan het college van B&W over actuele onderwerpen.

  Archief film
  Fragmenten
  Fragment 1 00:43:03 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Moeten we de markt niet wat vrijer laten om invulling te geven aan de bouwopgave die we als gemeente hebben? Moeten we er niet alles aan doen om de bouwkosten laag te houden? Beperken we ons tot het vaststellen van maximale hoogte en het woningtype? Hebben beeldkwaliteitsplannen geleid tot een kwaliteit van bebouwing die we anders niet zouden hebben bereikt?

  Archief film
  Fragmenten
  Fragment 1 01:25:20 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • De bemensing van de bestaande woningbouw projecten staat onder druk. Daarom zijn sinds half 2022 initiatieven voor Kleinschalige Woningbouw niet in behandeling genomen. Ook zijn vanaf 1 februari 2023 geen nieuwe woningbouwprojecten meer opgepakt. Deze maatregelen zijn tijdelijk en zorgen voor ruimte om de bestaande woningbouw projecten te analyseren. Met deze analyse wordt duidelijk of projecten in aanmerking komen om te temporiseren totdat er mensen of middelen beschikbaar zijn.

  Archief film
  Fragmenten
  Fragment 1 01:17:37 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • 8 De Stemmingen

  Vanaf 22:15 uur
  Archief film
  Fragmenten
  Fragment 1 00:18:15 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

Sessies

Heijezaal
 • De Regiegroep Amstelland-Meerlanden heeft veel bedrijvigheid, een gunstig woon- en leefklimaat en een goede bereikbaarheid. Nieuwe aanvragen voor het opwekken van energie in combinatie met groei van het aantal inwoners, woningen en infrastructuur betekent dat de druk op natuur en landschap toeneemt. Het is daarom belangrijk om als gemeenten in de regio tot afspraken en keuzes te komen met het oog op een toekomstbestendige leefomgeving voor onze inwoners. Het college vraagt de raad daarom in te stemmen met het regionale positioneringsdocument Amstelland-Meerlanden.

  Archief film
  Fragmenten
  Fragment 1 00:43:04 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • De routekaart maatschappelijk vastgoed vast te stellen voor de periode 2023- 2030 en in te zetten op een CO2- reductie door verduurzaming en het omzetten van de meerjaren onderhoudsplannen naar duurzame meerjaren onderhoudsplannen.

  Archief film
  Fragmenten
  Fragment 1 01:12:30 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten