Live uitzending Gepauzeerd

Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Raadsplein, 13 juli 2023 16:30:00

Algemene vergader informatie

Datum:
13 jul. 2023, 16:30
Locatie:
Raadzaal

Agenda

Hoofdvergadering

Raadzaal
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 01:28:18 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

  Al sinds het instemmen met het Verkeerstructuurplan Badhoevedorp leven er bij de gemeenteraad vragen of de gemaakte keuzes in het VSP in de praktijk ook gaan leiden tot het ‘prettig kunnen bewegen’. De wens is om het VSP opnieuw te bespreken, waarbij de uitkomsten van de verkeersmetingen worden betrokken en de ideeën over de ontsluiting via de schuilhoeve en de vordering bij de Sloterbrug

 • 2 Vragensessie

  19.00 - 19:30 uur
  Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:27:31 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 01:30:10 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

  Wind op land en energieopwekking is een onderwerp dat altijd gevoelig ligt als het gaat om bijvoorbeeld turbines en de effecten in het landschap. Het onderwerp roept op allerlei manieren sterke meningen en emoties op. Om ervoor te zorgen dat de omgeving hierbij betrokken is, wordt er een plan opgesteld. De raad wordt over dit plan en de aanpak tijdig geïnformeerd.

 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:55:40 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

  Elk halfjaar wordt de raad geïnformeerd over de voortgang van de woningbouw in onze gemeente. De woningvoorraad van de gemeente Haarlemmermeer is in het afgelopen jaar gestegen met 819 woningen. Deze groei is voor het overgrote deel toe te schrijven aan nieuwbouw. In het coalitieakkoord is opgenomen dat er in deze collegeperiode (2022-2026) minimaal 3.000 nieuwbouwwoningen worden opgeleverd.

Sessies

Heijezaal
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 01:16:03 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

  In het stadscentrum van Hoofddorp is een aantal ontwikkelingen in voorbereiding. Er moet daar een nieuw gemeentehuis komen met daarnaast woongebouwen met appartementen, commerciële voorzieningen en een parkeergarage. Het bestemmingsplan wordt nu ter vaststelling aangeboden aan de raad met ingediende zienswijzen.

 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:38:48 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

  Het Beleidskader is het overkoepelende plan van de vervoerregio Amsterdam. Het laat zien waar de vervoerregio naartoe willen op de lange termijn, op alle vormen van

  vervoer in onze regio. Ook beschrijft het wat de vervoerregio gaat doen om dit plan uit te voeren. Dit heeft ook invloed op Haarlemmermeer. De gemeenteraad heeft aandachtspunten ingediend over dit plan, die meegenomen zijn. Dit ligt nu voor aan de raad.