Live uitzending Gepauzeerd

Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Raadsplein, 09 november 2023 17:00:00

Algemene vergader informatie

Donderdag 9 november: Programmabegroting

Wat is een Programmabegroting?
Elk jaar maakt de gemeente een begroting. Daarin staat wat de gemeente wil bereiken, hoe ze dat willen doen en wat het kost. De begroting wordt door de gemeenteraad vastgesteld op voorstel van het college van burgemeester en wethouders.

Op 9 november wordt behandeld:
- Programmabegroting 2024-2027,
- Belastingvoorstellen 2024,
- 1e wijziging Programmabegroting 2024-2027
- Septembercirculaire 2023 gemeentefonds
- Vaststellen Strategische Agenda van de Raad bij de Programmabegroting 2024-2027.

Klik voor meer informatie over de Programmabegroting 

Datum:
09 nov. 2023, 17:00
Locatie:
Raadzaal

Agenda

Hoofdvergadering

Raadzaal
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:00 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • 2 1e termijn gemeenteraad

  17.15 - 18.45 uur
  Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:00 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

  Alle partijen krijgen de mogelijkheid krijgen om hun standpunten toe te lichten en vragen te stellen aan het college.

 • - Pauze

  18.45 - 19.30 uur
  Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:00 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:00 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • - Pauze

  20:15 - 20:30 uur
  Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:00 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • 4 2e termijn gemeenteraad

  20:30 - 22:00 uur
  Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:00 Download Afspelen
  Fragment 2 00:00:00 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

  Raadsdebat gemeenteraad en college van B&W. Elke fractie krijgt via loting 6 minuten spreektijd om de voor hun belangrijke onderwerpen in het debat te brengen.

 • - Pauze

  22:00 - 22:15 uur
  Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:00 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • 5 De Stemmingen

  Vanaf 22:15 uur
  Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:00 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

  4.1 RV Programmabegroting 2024-2027 (8267212)
  4.2 RV Belastingvoorstellen 2024 (8302591)
  4.3 RV Eerste wijziging Programmabegroting 2024-2027, septembercirculaire 2023
  gemeentefonds (8356207)
  4.4 RV Strategische Agenda van de Raad bij de Programmabegroting 2024-2027
  4.5 RV Definitief ontwerp nieuw gemeentehuis (8325757)
  4.6 RV Verordening reclamebelasting 2024 (8325722)
  4.7 RV (GEHEIM) Grondprijzennota 2024 en Kader gronduitgifte 2024-2027 (8267143 )
  4.8 RV (GEHEIME BIJLAGEN) Anterieure overeenkomst en koopovereenkomst Equilis
  Hoofddorp I B.V. en het autoriseren en vrijgeven van het Voorbereiding, Toezicht en
  Administratie (VTA) budget (8302549)
  4.9 RV Gedeeltelijke opheffing geheimhouding Verwervingsstrategie Spoorzone Hoofddorp
  (8325681)
  4.10RV Verklaring van geen bedenkingen voor de realisatie van een transformatorstation aan
  de Kromme Spieringweg 74 in Zwanenburg (8356338)
  4.11RV Wijziging gemeenschappelijke regeling Beschermd Wonen Zuid-Kennemerland, IJmond
  en Haarlemmermeer (8356374)
  4.12RV Wijzigingsbesluit regelingen Mandaatbesluit Griffier, Verordening
  Werkgeverscommissie griffier en Instructie Griffier (8323172)
  Vaststellen van de agenda’s van het Raadsplein van 23 november en 30 november 2023.