Live uitzending Gepauzeerd

Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Algemene vergader informatie

Raadsplein (sessieavond) met vier sessies en een hoorzitting.

Datum:
17 nov. 2022, 19:00
Locatie:
Raadzaal

Agenda

Sessies in de Raadzaal

Raadzaal
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:00 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

  In deze Verordening is geregeld hoe de gemeente de Jeugdwet, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Participatiewet uitvoert. Het college stelt aanpassingen in de verordening (gemeentelijke wet) voor.

 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:00 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

  Forza! wil een aantal zaken bespreken over de huisvesting van statushouders, de woningnood en het gebrek aan sociale huurwoningen. Forza! stelt vragen als: staat het toewijzen van sociale huurwoningen aan statushouders niet haaks op de belofte ze anders te huisvesten? Hoe is de verhouding tussen sociale huurwoningen voor statushouders en die voor starters en is dat wenselijk/eerlijk? Kunnen we aan de taakstelling (door het Rijk) voldoen? Moeten we niet veel meer partijen faciliteren die snel, veel tijdelijke woningen kunnen bouwen? De volledige aanvraag voor de sessie is te vinden bij de raadsstukken.

Sessies in de Heijezaaal

Heijezaal
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:00 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

  De sessie gaat over een tussentijdse rapportage van het Meerjaren Perspectief Grondzaken. Dat gaat om de gronden van de gemeente, exploitatie daarvan, en de financiële reserves voor grondzaken en ruimtelijke investeringen. De sessie kan gedeeltelijk besloten zijn.

 • In de Grondprijzennota staat welke prijzen de gemeente rekent voor gronden, en Hoe (methode) de gemeente de prijzen bepaalt. De nota is geheim (economisch belang van de gemeente). Na vaststelling door de raad, komt er een openbare Grondprijzenbrief.