Live uitzending Gepauzeerd

Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Algemene vergader informatie

Vanaf 17.00 uur vergadert de raad over de begroting 2023-2026. Dat gaat over de uitgaven van de gemeente (sociale, culturele, onderwijs en maatschappelijke voorzieningen) en over de inkomsten (zoals de belastingen die de gemeente heft van inwoners en bedrijven, en gelden van het Rijk). Hoeveel geld er uit Den Haag komt, staat in de Septembercirculaire, die het Rijk elk jaar aan de gemeenten stuurt. Verder stelt de raad de Strategische Agenda (SAR) vast. Dat is een planning waarop per kwartaal staat welke onderwerpen de raad wil bespreken.

Datum:
10 nov. 2022, 17:00
Locatie:
Raadzaal

Agenda

Hoofdvergadering

Raadzaal