Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Raadsplein, 10 februari 2022 15:30:00

Algemene vergader informatie

De raad vergadert in het raadhuis, strikt volgens de algemene coronaregels (anderhalve meter, hygiëne regels). De publieke tribune is nog gesloten. Informatie over het verloop van de vergaderingen bij de griffie. De raadsstukken van 10 februari staan hier.

 

Datum:
10 feb. 2022, 15:30
Locatie:
Raadzaal

Agenda

Hoorzittingen in de Heijezaal

Heijezaal
 • Dit plan bevat de juridisch-planologische regeling voor uitbreiding van het elektriciteitsnetwerk. Het plan betreft de bouw van een transformatorstation en de aanleg van 150 kV-kabels tussen Lijnden en het trafostation. Door groeiend stroomgebruik is er behoefte aan een nieuw trafostation oostelijk van de A4.

  Fragmenten
  Fragment 1 00:26:50 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • In 2011 is dit terrein in Nieuw Vennep al benoemd als binnenstedelijke locatie voor voorzieningen en appartementen. Door aankoop van de laatste gronden kan dat nu. De bedoeling is dat er 2000 woningen komen. Dit masterplan is de basis.

  Fragmenten
  Fragment 1 00:19:39 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

Raadsplein: vergaderingen in de Raadzaal

Raadzaal
 • Fragmenten
  Fragment 1 00:10:40 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • 4 Het Vragenuur

  17.15 - 18.15 uur
  Discussiestuk

  De raad stelt het college van burgemeester en wethouders actuele politieke vragen die te maken hebben met het dagelijks bestuur van de gemeente.

  Fragmenten
  Fragment 1 00:56:34 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • De Omgevingswet vervangt diverse andere wetten en moet het beheer van onze leefomgeving verbeteren. De leefomgeving, dat zijn huizen, gebouwen, monumenten, de infrastructuur, water, lucht, natuur enzovoort. De wet bepaalt dat er eerst een Omgevingsvisie komt.  Dat is een algemeen ontwerp voor de toekomst. Inwoners en bedrijven moeten daarbij betrokken zijn. Haarlemmermeer groeit naar 200.000 inwoners in 2040. De gemeente wil een aantrekkelijke plek zijn voor wonen en werken. Op 13 januari was er een hoorzitting en het eerste raadsdebat was op 27 januari. Dit tweede debat gaat over twee thema’s.  

  1: Bescherming van de fysieke leefomgeving door veilige en gezonde fysieke leefomgeving en goede omgevingskwaliteit;

  2: Vervullen van maatschappelijke behoeften door aantrekkelijke woonomgeving en economisch vitale werkomgeving

  Fragmenten
  Fragment 1 00:55:03 Download Afspelen
  Fragment 2 00:46:25 Download Afspelen
  Fragment 3 00:43:07 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • 6 De Stemmingen

  Vanaf ongeveer 22.15 uur
  Hamerstuk

  De voorlopige Stemmingenlijst staat bij de Raadsstukken van deze avond (in iBabs). De definitieve Stemmingenlijst komt daar tussen 22.00 en 22.15 uur. 

  Fragmenten
  Fragment 1 00:01:17 Download Afspelen
  Fragment 2 00:19:58 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten