Live uitzending Gepauzeerd

Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Raadsplein, 01 december 2022 19:00:00

Algemene vergader informatie

Raadsplein met sessieavond: vier sessies over Mobiliteit, Openbaar Vervoer, Opkoopbescherming en zelfbewoningsplicht en de Vragensessie.

Datum:
01 dec. 2022, 19:00
Locatie:
Raadzaal

Agenda

Sessies in de Raadzaal

Raadzaal
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:00 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:00 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

  Een meerderheid van de raad wil dat goedkope en middeldure woningen zoveel mogelijk beschikbaar blijven voor mensen die er zelf in willen wonen. Daarvoor is een motie aangenomen om een regeling te maken voor opkoopbescherming en zelfbewoningplicht. Door de veranderde marktomstandigheden en andere ontwikkelingen is het de vraag of zo’n regeling nog wel geschikt is voor het doel. Een regeling kan ook nadelige gevolgen hebben, zoals minder nieuwbouw en beperking van het eigendomsrecht. De VVD en de HAP willen met de raad bespreken hoe het doel kan worden gehaald, en nadelige gevolgen beperkt.

 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:00 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

  Voor de ontwikkeling in het Stationskwartier (Stationsgebied Hoofddorp) heeft de raad een voorkeursrecht gevestigd voor het gebied Stationskwartier. Daarmee zijn eigenaren verplicht om percelen eerst te koop aan te bieden aan de gemeente. Over de aanbieding van Planeetbaan 2 te Hoofddorp is in april een positief beginselbesluit genomen. De sessie gaat over de nadere uitwerking van dat besluit. 

Sessies in de Heijezaaal

Heijezaal
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:00 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

  Ieder jaar geeft de gemeente advies aan de vervoerders (zoals Connexxion) over het openbaar vervoer. Belangen van de inwoners staan daarbij voorop. Het college van burgemeester en wethouders ontvangt wensen en suggesties van buurtverenigingen, dorps-en wijkraden, ondernemersverenigingen, parkmanagement-organisaties en individuele inwoners. Daarna krijgt de raad de gelegenheid om de adviezen aan te vullen. 

 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:00 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

  Drie keer per jaar krijgt de raad een overzicht van hoe het gaat met de mobiliteit in Haarlemmermeer. Mobiliteit gaat over alle verkeer en vervoer. Het gaat over wegen, verkeersveiligheid, de bereikbaarheid van wijken, fietspaden en het fietsplan, de verbindingen met omliggende gemeenten en het openbaar vervoer. In deze brief speciale aandacht voor: T-splitsing Tudorpark, schelpenpad Floriande en ludieke acties voor meer verkeersveiligheid op smalle polderwegen.