Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Raadsplein, 27 mei 2021 17:00:00

Algemene vergader informatie

Raadsplein met raadsvergadering (Vragenuur, De Stemmingen) en sessies. De vergadering is gedeeltelijk digitaal MSTeams (vanuit de Heijezaal) en gedeeltelijk fysiek (in de Raadzaal). Aanmelden om in te spreken uiterlijk woensdag 26 mei, 12 uur. Kijk voor de afspraken op de website of neem contact op met de griffie.

Datum:
27 mei 2021, 17:00
Locatie:
Raadzaal

Agenda

Digitale raadsvergadering en sessies; voorzitter in de Heijezaal.

Heijezaal
 • 2 Het Vragenuur

  17.15 - 18.15 uur
  Discussiestuk

  De raad stelt het college van burgemeester en wethouders actuele politieke vragen die te maken hebben met het dagelijks bestuur van de gemeente.

 • De Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is één van de belangrijkste “wetten” van de gemeente. De APV gaat over de openbare orde en regels voor zaken als prostitutie, bescherming natuurschoon en milieu, zorg voor uiterlijk van de gemeente, en allerlei andere zaken, van collecteren tot verstrooiing van as van overledenen. De gemeente werkt de APV regelmatig bij zodat die actueel blijft.

 • In Haarlemmermeer zijn jaarlijks veel evenementen, die hopelijk na de coronacrisis weer door kunnen gaan. Het uitvoeringsbeleid voor evenementen is er voor een veilige manier van organiseren van evenementen. Het nieuwe uitvoeringsbeleid geeft beter zicht op het proces en een nieuwe indeling van risico’s van evenementen. Er zijn ook regels over geluid en overlast, en over eindtijden. Op 1 januari van dit jaar is het vorige Uitvoeringsbeleid vervallen, door de fusie van Haarlemmermeer en Haarlemmerliede en Spaarnwoude (per 1 januari 2019).

 • 8 De Stemmingen

  Ongeveer 22.15 uur
  Hamerstuk

  De voorlopige stemmngenlijst vindt u op https://haarlemmermeer.bestuurlijkeinformatie.nl bij de vergaderstukken. De definitieve lijst staat daar kort na 22.00 uur.  

Raadssessies vanuit de Raadzaal (zonder publiek)

Raadzaal
 • Op en langs de Ringdijk en de Ringvaart zullen in de toekomst steeds nieuwe ingrepen plaatsvinden. Voorbeelden zijn de nieuwe brug in Lisserbroek en de vervangende nieuwbouw in dorpen. Tot nu toe wordt steeds per geval/bouwwerk bekeken waar dat aan moet voldoen om te passen in de omgeving. Doel van dit raadsvoorstel Beeldkwaliteitsplan is ervoor te zorgen dat de Ringdijk en Ringvaart een krachtig landschappelijk en stedenbouwkundig blijven.

 • De gemeente heeft het plan om het gebied Badhoevedorp Catharinahoeve te ontwikkelen van agrarische functie naar stedelijk landschap. Daarom komt er een bestemmingsplan. Daarbij betrekt men denkbare ontwikkelingen zoals de toekomstvisie op Badhoevedorp, de mogelijke doortrekking van de Noord/Zuidlijn en een mogelijke tweede terminal bij Schiphol. Het eindbeeld is nog niet helemaal duidelijk. Wel duidelijk is dat er behoefte is aan kantoren, bedrijfsruimte en short-stay mogelijkheden. Bij het bestemmingsplan hoort ook het opstellen van een Milieu Effect Rapportage (MER). Voordat men echter de MER kan maken, is er eerst deze Notitie Reikwijdte en Detailniveau nodig. Bij alle stappen in dit proces kunnen inwoners een zienswijze (commentaar) indienen. De hoorzitting gaat over de commentaren die op de notitie zijn gegeven.

 • Het Beeldkwaliteitsplan Zonnecarré is een aanvulling op de regels voor zonneakkers die er al zijn. In het Beeldkwaliteitsplan gaat het over waar zonneakkers aan moeten voldoen om in het landschap te passen. Het gaat over omvang en oriëntatie van de akkers, vrijhouden van kavelsloten en tochten, het behoud van open landschap, de uitstraling van het geheel, recreatiemogelijkheden enzovoort.

  Het Beleidskader lokaal eigenaarschap beschrijft de regels voor lokaal eigenaarschap van de zon- en windprojecten. Het college vindt het belangrijk dat inwoners en ondernemers in Haarlemmermeer meeprofiteren van de ontwikkelingen op het gebied van de wind- en zonprojecten. De regels gaan over onder meer over participatie, gezamenlijke plannen (gemeente en initiatiefnemers) en het meedelen en financiële participatie.