Live uitzending Gepauzeerd

Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Raadsplein, 15 april 2021 17:00:00

Algemene vergader informatie

Digitaal Raadsplein met raadsvergadering, Vragenuur en Stemmingen, en twee sessies. De raadsstukken staan op haarlemmermeer.bestuurlijkeinformatie.nl

Datum:
15 apr. 2021, 17:00
Locatie:
Raadzaal

Agenda

Hoofdvergadering

Raadzaal
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:08:43 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

  In dit tijdsblok ook het vaststellen van de verslagen 11 en 18 maart 2021; vaststelling van de afhandeling van de ingekomen stukken.

 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:23:37 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

  De raad stelt het college van burgemeester en wethouders actuele politieke vragen die te maken hebben met het dagelijks bestuur van de gemeente.

   

 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:48:40 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

  De Planning & Control cyclus is de jaarlijkse keten van financiële stukken die horen bij het maken van begroting, tussentijdse rapportage en jaarafrekening. De raad besloot in 2019 dat deze financiële jaarstukken betere informatie zouden moeten geven zodat voor de raad en de inwoners duidelijker wordt wat er is bereikt, of dat doelmatig en doeltreffend is bereikt en wat het daadwerkelijk heeft gekost. Het gaat dan altijd om drie zogenaamde W-vragen: Wat willen we bereiken, Wat gaan we daarvoor doen en Wat mag dat kosten? De auditcommissie heeft nu een plan opgesteld dat zorgt voor stapsgewijze verbetering van de informatiewaarde van de financiële stukken. De auditcommissie is een commissie van raadsleden die namens de raad speciaal let op de financiële zaken van de gemeente.

 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 01:34:56 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

  De vriendschapsband tussen Haarlemmermeer en Cebu City op de Filipijnen bestaat sinds 1992. Ondanks het feit dat ontwikkelingshulp geen gemeentelijke taak is, steunt Haarlemmermeer deze lokale initiatieven. Elke vijf jaar wordt de vriendschapsband geëvalueerd. De Stichting Vriendschapsband Haarlemmermeer Cebu heeft zich ook de afgelopen vijfjaar ingezet voor diverse projecten om de leefomstandigheden van volwassenen en kinderen van Cebu City te verbeteren. Het college legt  de raad twee keuzes voor: Doorgaan met de vriendschapsband, maar de subsidie te verlagen omdat ook op alle andere posten gaat worden bezuinigd. Of helemaal stoppen met de vriendschapsband, en de subsidie jaarlijks afbouwen tot nul in 2024.

 • 5 De Stemmingen

  Ongeveer 22.15 uur
  Hamerstuk
  Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:21:45 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten