Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Raadsplein, 11 november 2021 17:00:00

Algemene vergader informatie

De Begrotingsraad gaat over de Programmabegroting 2022-2025, over de Effecten van de septembercirculaire (hoeveel geld krijgt de gemeente van het Rijk?), over de Belastingvoorstellen (belastingen die de gemeente wil/moet innen) en over de Strategische Agenda van de Raad (waarover wil de raad de komende periode vergaderen). Een programmabegroting is de totale begroting van de gemeente, onderverdeeld in beleidsterreinen (programma's) zoals Zorg en Werk, Ruimtellijke Ontwikkelingen, Wonen of Mobiliteit. In totaal zijn er elf programma's.

 

Datum:
11 nov. 2021, 17:00
Locatie:
Raadzaal

Agenda

Raadsvergadering

Raadzaal