Live uitzending Gepauzeerd

Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Raadsplein, 11 november 2021 17:00:00

Algemene vergader informatie

De Begrotingsraad gaat over de Programmabegroting 2022-2025, over de Effecten van de septembercirculaire (hoeveel geld krijgt de gemeente van het Rijk?), over de Belastingvoorstellen (belastingen die de gemeente wil/moet innen) en over de Strategische Agenda van de Raad (waarover wil de raad de komende periode vergaderen). Een programmabegroting is de totale begroting van de gemeente, onderverdeeld in beleidsterreinen (programma's) zoals Zorg en Werk, Ruimtellijke Ontwikkelingen, Wonen of Mobiliteit. In totaal zijn er elf programma's.

 

Datum:
11 nov. 2021, 17:00
Locatie:
Raadzaal

Agenda

Raadsvergadering

Raadzaal
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:00 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:00 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

  Per fractie geeft de raad zijn mening over de begroting en de andere stukken.

 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:00 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:00 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:00 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

  Debat van de gemeenteraad en het college over de begroting en de andere stukken. Elke fractie krijgt spreektijd om onderwerpen, thema’s, moties en amendementen in het debat in te brengen.

 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:00 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

  De voorlopige Stemmingenlijst staat bij de Raadsstukken (in iBabs). De definitieve Stemmingenlijst komt daar tussen 22.00 en 22.15 uur.