Live uitzending Gepauzeerd

Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Raadsplein, 03 juni 2021 19:00:00

Algemene vergader informatie

Raadsplein met vier sessies, vanuit de Raadzaal en de Heijezaal. Door de coronaregels zijn de sessies nog niet voor publiek toegankelijk. 

Datum:
03 jun. 2021, 19:00
Locatie:
Raadzaal

Agenda

Sessies vanuit de Raadzaal

Raadzaal
 • 1 Vragensessie

  19.00 - 19.30 uur
  Discussiestuk
  Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:14:21 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

  Vragen van de raad aan het college zonder actuele politieke lading.

 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:50:31 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

  De gemeente heeft het plan om het gebied Badhoevedorp Catharinahoeve te ontwikkelen van agrarische functie naar stedelijk landschap. Daarom komt er een bestemmingsplan. Daarbij betrekt men denkbare ontwikkelingen zoals de toekomstvisie op Badhoevedorp, de mogelijke doortrekking van de Noord/Zuidlijn en een mogelijke tweede terminal bij Schiphol. Het eindbeeld is nog niet helemaal duidelijk. Wel duidelijk is dat er behoefte is aan kantoren, bedrijfsruimte en short-stay mogelijkheden. Bij het bestemmingsplan hoort ook het opstellen van een Milieu Effect Rapportage (MER). Voordat men echter de MER kan maken, is er eerst deze Notitie Reikwijdte en Detailniveau nodig. Op 27 mei was de hoorzitting voor inspraak.

 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 01:27:24 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

  Op en langs de Ringdijk en de Ringvaart zullen in de toekomst steeds nieuwe ingrepen plaatsvinden. Voorbeelden zijn de nieuwe brug in Lisserbroek en de vervangende nieuwbouw in dorpen. Tot nu toe wordt steeds per geval/bouwwerk bekeken waar dat aan moet voldoen om te passen in de omgeving. Doel van dit raadsvoorstel Beeldkwaliteitsplan is ervoor te zorgen dat de Ringdijk en Ringvaart een krachtig landschappelijk en stedenbouwkundig blijven. Op 27 mei was de hoorzitting voor de inspraak over het plan.

Raadssessie vanuit de Heijezaal

Heijezaal
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 01:27:59 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

  De Regionale Energie Strategie (RES) is het document waarin tot het jaar 2030 de opgaven van 'opwekken duurzame elektriciteit' en 'aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving' uit het Klimaatakkoord per regio zijn uitgewerkt. Het Rijk bepaalt hoeveel duurzame energie opgewekt moet worden in 2030. Provincies en gemeenten samen bepalen hoe, met wie en waar dit ingevuld wordt. De RES geeft ook inzicht in het aanbod van duurzame warmtebronnen, de warmtevraag van de gebouwde omgeving en de daarvoor benodigde infrastructuur. In de RES is ook opgenomen hoe de werkstructuur, het besluitvormingsproces en het participatieproces zijn opgezet. In de Regionale Energie Strategie Noord Holland Zuid (RES NHZ) zijn de plannen voor onze regio uitgewerkt.

  In onze regio is de opgave voor de ruimtelijke inpassing van de klimaat- en energietransitie uitdagend, ondere andere door de verstedelijking van onze regio.

  De gemeenteraad heeft eerder al vastgesteld dat het energiesysteem in Haarlemmermeer in 2050 C02- neutraal is.