Toekomst Schiphol in de raad

Gepubliceerd op: 12 december 2021 16:12

Op donderdag 23 december spreekt de raad weer over Schiphol. Het college van burgemeester en wethouders heeft een raadsvoorstel gedaan voor de strategische inzet van de gemeente voor de relatie met de luchthaven. Er zijn voordelen én nadelen aan Schiphol. De zeggenschap is beperkt. Hoe moet (en kan) de gemeente in de toekomst omgaan met Schiphol? Het raadsvoorstel bespreekt zes thema's: Leefbaarheid, Veiligheid, Wonen, Economie, Participatie en Innovatie. Deze sessie is van 19 tot 20.30 uur en is live (en achteraf) te volgen via de uitzendingen van de raad op deze website. 

Laatste Raadsplein
Het laatste Raadsplein van 2021 begint al om 14.30 uur. Dan zijn er eerst drie digitale hoorzittingen over het bestemmingsplan Zwanenburg/Dennenlaan 135 (14.30 uur); het bestemminsplan Zwanenburg/Olmenlaan (15 uur) en over het  Parapluplan Wonen (15.30 uur). Na een pauze van 16 tot 17 uur gaat het Raadsplein fysiek verder met de formele zaken als opening en mededelingen. Vanaf 17.15 tot 18.15 is dan het Vragenuur.

Badhoevedorp
Behalve de sessie over Schiphol zijn er nog drie sessies over Badhoevedorp, Wonen en Mobiliteit. De sessie over Badhoevedorp bespreekt een nota van het college van burgemeester en wethouders over het zogenaamde Definitief Stedenbouwkundig Ontwerp Badhoevedorp Centrum Oost en West. Na de omlegging van de A9 wordt van Badhoevedorp weer een geheel gemaakt. De gemeente wil de oude dorpsstructuur herstellen. De sessie is van 19 tot 20.30 uur in de Heijezaal

Voortgang Wonen 2021 en Mobiliteit
De twee andere sessies zijn zogenaamde voortgangsrapportages. Die over Wonen 2021 gaat over alles wat er gebeurt op het gebied van wonen (beleid, productie van woningen, betaalbaarheid enzovoort).Elk jaar maakt het college zo'n rapportage. De rapportage over Mobiliteit gaat over de projecten en ontwikkelingen bij het verkeer en vervoer in de gemeente. Dat kan bijvoorbeeld gaan over de pont van Buitenkaag, of over de snelheid van het verkeer in Getsewoud. Beide sessies beginnen om 20.30 uur. Wonen vanuit de Raadzaal; Mobiliteit vanuit de Heijezaal. 

Naar raadsstukken 23 december

Tribune gesloten
De raad vergadert wel in het Raadhuis maar de vergaderingen zijn alleen nog te volgen via de uitzendingen op internet. De raad valt bij de coronaregels onder de uitzonderingen voor de voortgang van het politiek bestuur. Er gelden wel strikte hygiëne regels en er wordt anderhalve meter afstand gehouden. Bij sessies mag ook maximaal een persoon per fractie aanwezig zijn. Ook ambtenaren kunnen de vergaderingen alleen via de uitzendingen op internet volgen.

Ook op 23 december is er de combinatie van digitale (via Teams) en fysieke vergadering (Raadhuis) op één avond. Om die beide te kunnen uitzenden moet in korte tijd een technische omschakeling om na de digitale vergadering ook de fysieke vergadering te kunnen uitzenden. 

Schiphol skyline voor nieuws 12-12-2021
Skyline met verkeerstoren van luchthaven Schiphol (foto: Beeldbank Schiphol/ Kees van der Veer)