Raad op 27 januari

Gepubliceerd op: 25 januari 2022 18:01

Over zeven weken, op  woensdag 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Dat betekent ook dat er nog maar een paar raadsvergaderingen zijn, voordat de huidige raad wordt "afgelost". Tot die tijd staan er nog een paar belangrijke onderwerpen op de agenda. Op 27 januari vergadert de raad weer in het Raadhuis, natuurlijk op anderhalve meter en met in achtneming van de andere coronamaatregelen. Raadzaal en Heijezaal zijn alleen open voor raadsleden en fractieassistenten. Publiek kan de raad volgen via de uitzendingen op deze website. 

Omgevingsvisie
De Omgevingswet vervangt diverse andere wetten en moet het beheer van onze leefomge-ving verbeteren. Leefomgeving betekent huizen en gebouwen, monumenten, infrastructuur, water, lucht, landschappen, natuur enzovoort. Inwoners en bedrijven moeten beter betrokken zijn. De wet bepaalt dat er eerst een Omgevingsvisie komt. Dat is een algemeen ont-werp voor de toekomst. Haarlemmermeer zal (waarschijnlijk) doorgroeien naar 200.000 inwoners in 2040. De gemeente wil een aantrekkelijke plek zijn en blijven, voor wonen en werken. Op 13 januari was er een hoorzitting over de Omgevingsvisie. Het raadsdebat over de Omgevingsvisie begint om 19.00 uur. 

Weer Park21
PARK21 meet 1000 hectare, tussen Hoofddorp en Nieuw Vennep. Naast het polderlandschap met landbouw komen er mogelijkheden voor recreatie. Het werk begon in 2011, de bedoe-ling dat het in 2040 klaar is. Tot dan wordt steeds bekeken hoe de ontwikkeling is. De eerste termijn was op 16 december, toen bleek er te weinig tijd was voor het debat, vandaar dit vervolg. De sessie begint om 21.00 uur in de Raadzaal. 

Mantelzorg
Op 17 september 2020 vroeg de raad in een motie om beleid voor mantelzorgers. De sessie gaat over de uitwerking van die motie. De gemeente is vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) verantwoordelijk voor mantelzorgondersteuning. Het doel is om (over-belaste) mantelzorgers maximaal en bij voorkeur preventief te helpen. Het mantelzorg-steunpunt Mantelzorg & Meer (M&M) krijgt daarvoor subsidie van de gemeente. Ook deze sessie begint om 21.00 uur en is in de Heijezaal.

Nog een paar vergaderingen
Het Raadsplein begint om 17.00 uur met het Vragenuur. Raadsstukken voor deze editie van het Raadsplein staan hier . Met de vergadering van 27 januari zijn er nog zeven donderdagen vóór de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 16 maart. Overigens kan door corona ook bij deze verkiezingen op veertien plekken eerder worden gestemd, op 14 en 15 maart,