Op de rol van 2022

Gepubliceerd op: 27 december 2021 19:12

Het eerste Raadsplein van 2022 is op donderdag 13 januari. Dat is dan nog een digitale raad, dat wil zeggen dat de raadsleden vanuit hun eigen huis vergaderen. In het raadhuis zijn alleen de voorzitters van de vergaderingen, de griffie en de technische ondersteuning. De raad is net als altijd via deze website wel te volgen. Het Raadsplein van 13 januari begint vroeg, om 14.30 uur met vier digitale hoorzittingen over de volgende onderwerpen: het Bestemmingsplan Vijfhuizen Nieuwe Meer 150 kV (14.30 uur); de Omgevingsvisie Haarlemmermeer (15 uur); het Bestemmingsplan Zwaanshoek Gerbrant Meussweg (17 uur) en het Bestemmingsplan Nieuw Vennep Veldbloemstraat (17.30 uur). Vanaf 19 uur zijn er dan vier sessies over de Investeringsstrategie Schaalsprong Wonen, de visie Landschap en Recreatie Haarlemmermeer in 2040, het Gebiedsplan Hoofddorp Stadshart en het zogenaamde Verstedelijkingsconcept Metropoolregio Amsterdam. Hieronder meer over wat deze titels nou eigenlijk betekenen. 

Op 20 januari is er behalve sessies ook weer een raadsvergadering, met het Vragenuur (politieke actualiteiten) en De Stemmingen. Verder vergadert de raad dan over Parkeerdruk bij haltes van het Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV, de bussen van het Rnet dus) en verder over de bestemmingsplannen Zwanenburg Dennenlaan en Olmenlaan. Er is ook, van 20 tot 22 uur een raadsdebat over de integriteitsmelding van 10 september 2020. Ook over deze onderwerpen hieronder meer. 

De agenda's met alle tijden en de raadsstukken van 13 en 20 januari vindt u bij de raadsstukken:  Bestuurlijke Informatie / Agenda

Investeringsstrategie Schaalsprong Wonen
De gemeente wil voor 2040 20.000 woningen bouwen. Daarvoor is ook geld nodig voor de infrastructuur, groen en maatschappelijke voorzieningen bij die woningen. De sessie be-spreekt hoe de gemeente die investering gaat organiseren.

Visie Landschap en Recreatie Haarlemmermeer 2040
Haarlemmermeer groeit de komende jaren. Daardoor is er ook een nieuwe visie nodig hoe we om willen gaan met het landschap en recreatie met name in de buitengebieden. Het karakteristieke landschap versterken en behouden staat centraal. Daarnaast moet er ruimte zijn recreatie en natuur.

Gebiedsplan Hoofddorp, ontwikkeling van het stadshart
Het gaat in deze sessie om de ontwikkeling van de directe omgeving van het station Hoofd-dorp. De bedoeling is dat er 15.500 woningen en 11.000 nieuwe arbeidsplaatsen komen. Het plan is nodig om een bijdrage van het Rijk te krijgen voor de kosten.

Verstedelijkingsconcept Metropoolregio Amsterdam
In de Metropoolregio Amsterdam (MRA) werken 32 gemeenten samen. In de sessie gaat het over de gezamenlijke groei op het gebied van woningbouw, bedrijventerreinen en (open-baar) vervoer en verkeer in de Metropool. Doel is samen te werken naar een regio met meerdere kernen, goede economische ontwikkeling en een aantrekkelijke leefomgeving. "Een metropool van grote klasse met menselijke maat". Dat niet iedereen in de Metropoolregio Amsterdam het eens is, blijkt uit het feit dat nu versie 3 op de agenda staat. 

Parkeerdruk rondom Hoger Openbaar Vervoer (HOV)-haltes
Voor de corona crisis parkeerden mensen al vaak hun auto rond de haltes van R-net (HOV) om vervolgens met de bus naar Schiphol (langparkeerders) of Amsterdam te gaan. De sessie is aangevraagd door CDA en VVD. Zij vrezen dat die situatie na corona weer gewoon terugkomt.

Bestemmingsplannen Zwanenburg Dennenlaan 135 en Olmenlaan tegenover 141
Het gaat natuurlijk over de bestemmingsplannen voor de genoemde plekken. Over deze bestemmingsplannen zijn op 23 december hoorzittingen gehouden. Toen konden insprekers en betrokkenen hun zegje doen. In e sessie is het woord aan de fracties in de gemeenteraad. 

Raadsdebat over de afronding van de integriteitsmelding en terugvordering
Burgemeester Schuurmans ontving op 10 september 2020 een integriteitsmelding. Daar is grondig onderzoek naar gedaan. In het raadsdebat gaat het over de resultaten van dat onderzoek.

Polderlandschap HLMR 27-12-2021 20:31:22
Haarlemmermeer is Polderlandschap, Natuur, Woningbouw, Logistiek Centrum (Schiphol). Luchtfoto van Haarlemmermeer. Op de foto linksonder het Haarlemmermeerse Bos met recreatieplas en Stal Starro. Rechtsonder deel woonwijk Vrijschot met aansluitende De Geniedijk. Van onder naar boven loopt de IJweg die boven op de foto wordt doorbroken door de Polderbaan. (Foto: Beeldbank Haarlemmermeer, Kees van der Veer).