Energie in 2023

Gepubliceerd op: 02 januari 2023 08:01

De energietransitie staat weer op de agenda van de raad. In 2019 besloot de raad over wat in de gemeente gebeurt om het Klimaatakkoord uit te voeren op het gebied van energie. Door energie anders op te wekken, moet er minder CO2 uitstoot komen. Ook moet de energie die er is beter gebruikt worden. Dat heet energietransitie. De doelen van het Klimaatakkoord zijn scherper dan in 2019, omdat de klimaatverandering ernstiger en sneller blijkt. Bovendien is door de oorlog in Oekraïne de prijs voor energie sterk gestegen. De afspraken over de Energietransitie in de gemeente moeten daarom aangepast. De sessie is vanaf 20.30 uur in de Raadzaal.

Woningsplitsing en Biep Nieuw Vennep
In de Heijezaal zijn op 19 januari twee sessies. Het CDA vroeg en kreeg een sessies over Woningsplitsing. Woningsplitsing is het opdelen van een woning in twee of meer woningen De raad wilde al in 2019 dat het makkelijker zou worden. Het college heeft een voorstel gedaan voor nieuwe regels. Volgens het CDA is dat voorstel niet goed genoeg, en moet het werk overnieuw. Deze sessie begint om 19.00 uur. Aansluitend vanaf 20.30 uur bespreekt de raad de verhuizing van de bibliotheek van Nieuw Vennep. Het gebouw van de bibliotheek voldoet niet meer aan de huidige eisen. Verhuizen naar het te bouwen Marktgebouw in De Nieuwe Kom blijkt een goed idee. Dan komt er een beter gebouw, beter zichtbaar en op den duur ook goedkoper. Voor deze verhuizing vraagt het college het akkoord van de raad, en ook een krediet.

De plaatselijke wet
De Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is een belangrijke, gemeentelijke "wet". Elke gemeente heeft zo'n wet. Er staan regels in over de openbare orde. In de sessie van 19.00 uur in de Raadzaal gaat het over enkele wijzigingen. Het college wil bijvoorbeeld de tijdelijke regels voor terrassen verlengen tot 2024, zodat er tijd is om te kijken wat er met die regels moet gebeuren. De tijdelijke regels kwamen er door de coronacrisis. Andere wijzigingen zijn nodig omdat enkele Nederlandse wetten inmiddels veranderd zijn. Een nieuwe regel gaat over de veiligheid op Schiphol. 

Politicus van het Jaar 2022: Peter van Groenigen bokaal
Voorafgaand aan het Raadsplein van 19 januari is er de uitreiking van de Peter van Groenigen bokaal. Sinds 2014 reiken de lokale journalisten deze prijs uit aan de beste politicus van 2022. Aan de verkiezing doen de journalisten mee van HCNieuws, Witte Weekblad, Haarlems Dagblad en MeerRadio. De bokaal is vernoemd naar gemeenteraadslid Peter van Groenigen die in 2014 plotseling overleed. Van Groenigen stond bekend als een uitstekend volksvertegenwoordiger, voorbeeld en inspirator voor raadsleden, die onvoorwaardelijke steun gaf aan de vrije, kritische pers, ook in de lokale politiek. De bokaal is een wisselbeker, waarin elk jaar weer een nieuwe naam wordt ingeslepen. Sinds 2014 is de bokaal uitgereikt aan Mariette Sedee (CDA), Henk Kuipers (VVD), Herman Koning (CDA), Jurgen Nobel (VVD), Erik Vermeulen (Forza!) en Erik van der Peet (CDA). De uitreiking begint om 16.45 uur. 

19 januari samengevat
16.45 uur: Politicus van het Jaar 2022: de Peter van Groenigen bokaal
Aansluitend: opening, mededelingen en Vragenuur (tot 18.15 uur)
19.00 uur: sessie Algemene Plaatselijke Verordening (Raadzaal); sessie Woningsplitsing (Heijezaal)
20.30 uur: sessie Energietransitie (Raadzaal); sessie Verhuizing bibliotheek Nieuw Vennep (Heijezaal)
22.15 uur: De Stemmingen. 

De stukken staan vanaf 9 januari op de website van de raadsstukken, bij de datum van 19 januari. 

Hoogspanningsmast, 23-12-2022 18:37:16
Hoogspanninsgmast bij het Haarlemmermeerse Bos, parallel aan de IJtocht (foto: Beeldbank HLMR, Margo Oosterveen)