Bijzondere Raadsvergadering Haarlemmermeer Noord

Gepubliceerd op: 26 maart 2024 11:03

Afgelopen donderdag 21 maart bracht de gemeenteraad voor de vierde keer een bezoek aan een gebied binnen Haarlemmermeer en vergaderde op locatie. Na Nieuw-Vennep, Haarlemmermeer-West en Hoofddorp-Centrum en -Zuidwest was het nu de beurt aan Haarlemmermeer-Noord. De gemeenteraad bezocht drie locaties in en rondom SugarCity.

In SugarCity opende burgemeester Marianne Schuurmans de bijzondere raadsvergadering waar de sfeer er goed in zat. Zes inwoners pitchten vervolgens hun lokale initiatieven voor de raadsleden. De dorpsraad Badhoevedorp presenteerde bijvoorbeeld het idee om kunst te plaatsen langs verschillende wandelroutes. De stichting Dijk van een Dorp vroeg de raad om hulp bij een op te richten informatiezuil in Spaarndam en de jeugdbeweging Don Bosco en de speeltuinvereninging Zwanenburg willen graag een gezamenlijk nieuw clubgebouw.

Verkenning Haarlemmermeer-Noord
Een andere groep raadsleden bracht tegelijkertijd een bezoek aan de Amsterdam Style Outlets. Hier kregen de raadsleden een presentatie van de gebiedsverkenning Haarlemmermeer-Noord met toekomstige mogelijkheden in het gebied (zie kader). Dit leverde de nodige gesprekstof op.

Lagerhuisdebat
In het voormalige raadhuis van Halfweg werd ge√ęxperimenteerd met een lagerhuisdebat. Er waren drie stellingen over het wel of niet openen van een nieuw jongerencentrum in Badhoevedorp. Hieraan namen naast raadsleden ook jongeren, inwoners, politie en medewerkers van de gemeente deel. Inwoners en raadsleden waren enthousiast over deze vorm van debat, waarbij meerdere argumenten van verschillende kanten werden bekeken.

Raadssessie
Om 21.45 uur verzamelden alle raadsleden en inwoners zich weer voor de sluiting van de vergadering. Burgemeester Schuurmans vroeg de begeleiders op de drie locaties een terugkoppeling te geven van de punten die besproken waren. De informatie die deze avond naar voren is gekomen zal besproken worden tijdens een gebiedssessie in het raadhuis in Hoofddorp. Wanneer de datum bekend is, wordt dit vermeld in de agenda van Raadsplein.

Raadsbezoeken
De gemeenteraad wil met de bezoeken aan de verschillende gebieden in Haarlemmermeer meer verbinding maken met inwoners, ondernemers, belangengroepen en maatschappelijke instellingen. De raad wil luisteren en ruimte geven aan lokale initiatieven en horen welke behoeftes er leven onder de inwoners. De signalen die zij opvangen kunnen de raadsleden meewegen in besluitvorming, moties of raadsvoorstellen.

 

Haarlemmermeer Noord 3

Haarlemmermeer Noord 1