Om met een bepaalde partijnaam mee te doen aan de verkiezingen, laat u deze naam registeren... lees meer

Daarvoor dient u een registratieverzoek in. Daarna komt de naam boven de kandidatenlijst te staan op het stembiljet. Blanco meedoen kan ook: u geeft dan geen naam door en krijgt alleen een lijstnummer op het stembiljet. Een verzoek tot registratie voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 moest vóór 21 december 2021 zijn ingediend.

Wanneer kunt u een partijnaam registreren?

U kunt alleen een naam registreren als uw partij een vereniging is met volledige rechtsbevoegdheid. Dat betekent dat de statuten van uw vereniging zijn vastgelegd in een notariële akte.

Wanneer hoeft registratie niet?

Er zijn 2 situaties waarin u uw partijnaam niet hoeft te registreren:

1. Uw partij heeft al meegedaan aan verkiezingen

U hoeft uw partijnaam niet te registreren als uw partij al heeft meegedaan aan verkiezingen voor de Tweede Kamer of provinciale staten. Uw partijnaam is dan al bekend bij de gemeente.

2. Uw partij doet mee zonder naam

Een naam registreren is niet verplicht. U kunt daarom ook blanco (dus zonder naam) meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Uw partij krijgt dan een lijstnummer. Dat nummer staat op het stembiljet boven uw partijleden.

Vragen over de verkiezingen
Vragen over de verkiezingen kunt u stellen met een mail aan verkiezingen@haarlemmermeer.nl

Gepubliceerd 2 november 2021/ bijgewerkt 5 januari 2022