Woningbouw en ruimtelijke ordening is het belangrijkste thema voor inwoners.

De eerste verkiezingspeiling geeft aan dat Woningbouw en Ruimtelijke ordening het belangrijkste thema is voor inwoners van Haarlemmermeer. Met bijna 60% gemiddeld en met stip op één onder de kiezers van alle partijen scoort Woningbouw voor Veiligheid en Leefbaarheid (48%) en Gezondheidszorg en Welzijn (27%). Bovendien zijn bij die twee onderwerpen de verschillen tussen kiezers van partijen groter. Zo vinden bijvoorbeeld de kiezers van de HAP (65%) en Forza (61%) Veiligheid en Leefbaarheid belangrijker dan die van GroenLinks (18%). Bij die partij staan Milieu en Klimaat (63%) en Verduurzaming en Energie (53%) hoog, terwijl die onderwerpen juist weer lager scoren bij kiezers van de VVD en Forza.
Andere thema's vinden de respondenten minder belangrijk bij deze verkiezingen. Daarbij valt op dat met name Integratie en Inburgering, en Participatie en Bestuur veel minder prioriteit hebben dan in 2018.

I&O Research deed in opdracht van de gemeenteraad van Haarlemmermeer een eerste peiling met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart. In 2018 liet de raad ook al de belangstelling peilen, toen omdat er fusieverkiezingen in november (na de fusie van Haarlemmerliede en Spaarnwoude met Haarlemmermeer) waren. Opkomst bij fusieverkiezingen is in heel Nederland altijd laag.

De respons op het onderzoek was ongeveer net zo laag als in 2018. Dat maakt harde conclusies trekken uit de peiling meteen een stuk lastiger.
Een conclusie uit deze eerste peiling is, dat ook nu de belangstelling nog laag is. Een andere conclusie is dat maar liefst 43% van de geïnterviewden nog geen keuze heeft gemaakt. 54% van de geïnterviewden geeft aan wel te willen gaan stemmen op 16 maart. In 2018 zei hetzelfde een ongeveer even groot aantal van de mensen die tóen zijn geïnterviewd. De echte opkomst was toen echter net iets meer dan 35%.

Zoals gezegd: harde conclusies zijn niet te trekken uit deze eerste peiling, behalve wellicht de conclusie dat er voor alle partijen nog veel te doen is, en waarschijnlijk ook nog veel stemmen te halen zijn.

Sinds de peilingen van 2018 weten we dat er grote verschillen kunnen zijn tussen de peiling en de echte uitslag. De VVD leek in de peilingen veel hoger te staan dan de uiteindelijke uitslag, de HAP scoorde in die peilingen juist veel lager, maar haalde 17,3% van de stemmen. Deze trend geldt overigens voor alle lokale en kleine partijen: in peilingen, en zeker bij een lage respons, worden die minder goed "gezien".

In het staatje hieronder drie cijfers naast elkaar: de laatste peiling van 2018, de werkelijke uitslag van 2018 en de eerste peiling van 2022. Bij dat laatste cijfer gelden marges tussen 3 en 8 procentpunt. Het volledige rapport van I&O Research staat hier.


Partij Peilingen 2018 Uitslag verkiezing 2018 Eerste peiling 2022
VVD 27,3% 17,8% 25,0%
HAP 8,0% 17,3% 11,9%
D66 9,9% 8,8% 13,3%
CDA 12,2% 12,0% 8,8%
Forza! 11,5% 11,3% 7,8%
PvdA 6,8% 7,4% 7,0%
GroenLinks 13,3% 9,6% 11,2%
ChristenUnie-SGP 5,2% 4,8% 3,3%
EEN Haarlemmermeer 2,8% 3,7% 0,2%
Sociaal Rechts Hlmr 1,3% 2,8% 0,7%
CDVP 0,0% 1,9% =
GEZOND Hlmr 1,6% 2,4% 2,4%
Blanco (C.Jankie) = = 0,6%
Forum voor Democratie = = 7,2%
Belang van NL (BVNL) = = 0,7%