Met nog een week te gaan voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart heeft nog ruim een derde (37%) van de Haarlemmermeerse kiezers niet besloten welke partij de voorkeur heeft. Met name inwoners die bij de Tweede Kamerverkiezing op een partij stemden die bij de aankomende verkiezing niet mee doet (zoals de PVV, SP, PvdD of Volt) weten het nog niet.

Uit de februari peiling van I&O Research blijkt dat 58% van de kiezers van plan is om te gaan stemmen. Of die kiezers dat ook werkelijk gaan doen, zullen we pas in de avond van 16 maart gaan zien. Een vergelijkbaar percentage zei bij de peilingen in 2018 te gaan stemmen, maar uiteindelijk was de opkomst toen 35%. Dat had waarschijnlijk vooral te maken met het feit dat de verkiezingen niet in maart 2018, zoals in de rest van Nederland, maar in november waren, vanwege de fusie van Haarlemmermeer, en Haarlemmerliede en Spaarnwoude.

Sinds de peilingen van 2018 weten we dat er grote verschillen kunnen zijn tussen de peiling en de echte uitslag.
De VVD bijvoorbeeld leek toen in de peilingen veel hoger te staan dan de uiteindelijke uitslag, de HAP scoorde in die peilingen juist veel lager, maar haalde 17,3% van de stemmen.
Zo groot waren de verschillen overigens niet bij alle partijen. CDA en Forza scoorden ongeveer gelijk aan de peiling. De PvdA haalde een iets beter resultaat, en GroenLinks weer minder. De verschillen tussen peiling en uitslag zijn vooral opvallend bij de VVD en bij de lokale partijen.

Woningbouw en Ruimtelijke ordening blijft het belangrijkste thema is voor alle inwoners van Haarlemmermeer, ongeacht hun politieke voorkeur. Voor de andere drie belangrijkste thema's geldt dat het belang samenhangt met de politieke voorkeur. Die thema's zijn Veiligheid en Leefbaarheid, Gezondheidszorg en Welzijn, en Milieu en Klimaat.

De werkelijke uitslag van de verkiezingen in Haarlemmermeer zal op 16 maart tegen middernacht bekend zijn.

Partij Peiling '18 Uitslag '18 Zetels '18 Peiling jan'22 Peiling feb'22
VVD 27,3% 17,8% 7 25,0% 27,9%
HAP 8,0% 17,3% 7 11,9% 12,3%
D66 9,9% 8,8% 3 13,3% 12,0%
CDA 12,2% 12,0% 5 8,8% 5,7%
FORZA! 11,5% 11,3% 5 7,8% 3,1%
PvdA 5,5% 7,4% 3 7,0% 5,7%
GroenLinks 13,3% 9,6% 4 11,2% 11,5%
ChristenUnie-SGP 5,2% 4,8% 2 3,3% 2,6%
EEN Haarlemmermeer 2,8% 3,7% 1 0,2% 1,3%
Sociaal Rechts Hlmr 1,3% 2,8% 1 0,7% 6,5%
CDVP 0,0% 1,9% 0 = =
GEZOND Hlmr 1,6% 2,4% 1 2,4% 1,3%
Blanco (C.Jankie)   =   =   = 0,6% 0,0%
Forum voor Democratie   =   =   = 7,2% 7,0%
Belang van NL   =   =   = 0,7% 2,9%

In het staatje staan vijf cijfers naast elkaar: de laatste peiling van 2018, de werkelijke uitslag van 2018 en de zetels die daarbij horen. Daarnaast de cijfers van de twee peilingen. Bij dat laatste cijfer gelden marges tussen +/- 4 procentpunt.

Het volledige rapport over de peilingen staat hier. Doel van de peilingen is het bieden van inzicht in de opkomst- en stemintentie van kiesgerechtigden in Haarlemmermeer in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022. Met de peilingen hoopt de gemeente de aandacht voor de verkiezingen te vergroten, zodat die meer gaan leven en er een hogere opkomst is dan in 2018.