Weer Noord/Zuid lijn

Gepubliceerd op: 29 november 2021 18:11

Vier sessies bij het Raadsplein van de gemeenteraad donderdagavond 2 december. Opnieuw staat het doortrekken van de Noord/Zuidlijn op de agenda, waarmee Hoofddorp en Schiphol een tweede railverbinding zouden krijgen met Amsterdam Centraal. Verder zijn er sessies over de Ja/Ja sticker en de drainage in Kinheim-Seevank, om grondwateroverlast tegen te gaan. De sessieavond begint om 19.00 uur in de Raadzaal met de Vragensessie, voor de dagelijkse problemen en onduidelijkheden, die wel belangrijk, maar niet politiek zijn.  

Ja/Ja en Noord/Zuid
Na de Vragensessie gaat het vanaf 19.30 uur in de Raadzaal over de invoering van het opt-in systeem voor ongeadresseerd reclamedrukwerk. Opt-in is goed Engels, en betekent dat men bewust aangeeft ergens aan mee te willen doen. In dit geval gaat het dan om het ontvangen van reclamedrukwerk. Als het voorstel wordt overgenomen moeten inwoners voortaan zélf een sticker op de brievenbus plakken (Ja-sticker) als ze reclame willen. Huis-aan-huis bladen zijn uitgezonderd, die mogen altijd bezorgd worden, mits 30% van hun ruimte bestaat uit (nieuws)artikelen over lokale gebeurtenissen. Aansluitend om 21.00 uur is er weer een sessie over het doortrekken van de Amsterdamse Noord-Zuid metrolijn naar Schiphol en Hoofddorp. Veel mensen willen dat. In deze sessie gaat het erover hoe de kosten van dat doortrekken betaald gaan worden.

Kinheim-Seevank
In Kinheim-Seevank in Zwanenburg moet drainage worden aangelegd om overlast van grondwater tegen te gaan. Die overlast is er door de klimaatverandering (meer extreme regenval) maar simpelweg ook door de laagteligging (lager dan Normaal Amsterdams Peil-NAP) en de (klei)bodem, die van zichzelf weinig regenwater doorlaat. Grondwateroverlast geeft drassige tuinen, vochtige huizen, schade aan huizen en wegen. Grondwateroverlast is ook ongezond. De sessie is vanaf 19.30 uur in de Heijezaal. 

Nog drie avonden tot 2022
Op 23 december is het laatste Raadsplein van 2021. De agenda voor die avond moet nog worden gemaakt. De andere twee agenda's zijn er wel. Op 9 december staat het  Rekenkameronderzoek naar de dienstverlening bij het verlenen van bouwvergunningen op de agenda. Verder is er die avond een raadsdebat over de financiële Na-jaarsrapportage. Daarbij zal wat duidelijker zijn hoe de financiële situatie uiteindelijk uitpakt, na een jaar van onzekerheid, krimp en meevallers. Op donderdag 16 december staan op de agenda de bijstelling van het Masterplan voor PARK21 (tussen Hoofddorp en Nieuw Vennep), de nieuwe plannen voor het Lincolnpark (veel meer woningen) en de zogenaamde startnotitie Samen op koers, die gaat over de afbakening en inkoop van Jeugdzorg en Wmo. 

Op de website staan zoals altijd alle raadsstukken die bij deze vergaderingen horen. Meer informatie, ook zoals altijd, bij de raadsgriffie

Hoofddorp Station Wandelende Mens 29-11-2021 18:53:52
"De Wandelende Mens" kunstwerk van Thomas Houseago, bij het station van Hoofddorp (foto: Beeldbank Haarlemmermeer, Jur Engelchor)