Vernieuwing Openbare Ruimte

Gepubliceerd op: 10 december 2022 16:12

Vernieuwing van de openbare buitenruimte staat op de agenda van de sessieavond van donderdag 15 december. Openbare buitenruimte is eigenlijk alles wat je tegenkomst zodra je je voordeur achter je dichttrekt.De trottoirs horen daarbij en verder wegen, fietspaden, groen, bruggen, openbare verlichting, verkeerslichting, sloten, kanalen en meren, ANWB borden,
sportvelden, speelvoorzieningen en begraafplaatsen. Om al die zaken optimaal te beheren en toegankelijk te houden is onderhoud nodig. En natuurlijk is op zijn tijd ook vervanging aan de orde. Het college vraagt de raad daarvoor om een extra krediet van bijna vijftien miljoen euro vrij te maken, waarvan de helft in 2023. De sessie gaat over dit krediet. De sessie is van 19.30 tot 20.30 uur in de Heijezaal. 

Zorgfraude en toezicht op maatschappelijke ondersteuning en jeugdzorg
Zorgfraude heeft een grote impact. Inwoners krijgen niet de zorg die ze nodig hebben. En het geld van de gemeenschap wordt op een verkeerde manier besteed. Volgens de wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) en de Jeugdwet zijn moet de gemeente ervoor zorgen dat zorgfraudeurs geen kans krijgen. De gemeente wil ten eerste de wettelijke taak van toezicht goed uitvoeren, en dat toezicht ook doen voor de Jeugdwet. Verder wil de gemeente misbruik en het niet naleven van regels en wetten voorkomen en bestrijden. Ook wil de gemeente inwoners beschermen tegen fouten en fraude van zorgaanbieders. En tenslotte wil de gemeente goed omgaan met het geld voor het sociaal domein. De sessie over dit onderwerp is van 19.30 tot 21.00 uur in de Raadzaal. 

De sessieavond van 15 december begint om 19.00 uur met de Vragensessie, voor al die kleine en grote zaken die niet politiek zijn, maar waar het gemeentebestuur wellicht wel wat aan kan doen. De sessieavond is live te volgen (en achteraf te zien) op deze website. De volledige agenda en de stukken staan op de website van de raadsstukken

Openbare Buitenruimte Nieuw Vennep 02-12-2022 19:27:40
Nieuw Vennep: Bedrijventerrein Zuid (foto: Beeldbank HLMR, Kees van der Veer)