Rekenkamer: Maatwerk zonder willekeur?

Gepubliceerd op: 05 december 2021 17:12

De Rekenkamercommissie (RKC) onderzocht hoe de gemeente de dienstverlening aan inwoners en ondernemers bij het verlenen van een bouwvergunning kan verbeteren. De resultaten van het onderzoek van de rekenkamer staan in het rapport Maatwerk zonder willekeur? De gemeenteraad bespreekt dat rapport donderdag 9 december vanaf 19.00 uur. De gemeente wil graag maatwerk leveren. Het onderzoek laat zien dat er soms spanning bestaat tussen die klantgerichte houding en de regels en wetten die de gemeente moet naleven. Dat heeft gevolgen voor de waardering van de dienstverlening. 

Najaarsrapportage
Behalve het debat over het rapport van de rekenkamer is er donderdag nog een tweede debat. Dat gaat over de Najaarsrapportage. De Najaarsrapportage is een belangrijk stuk over de financiën van de gemeente. Het college van burgemeester en wethouders vertelt daarin over de uitvoering van het beleid en de afwijkingen die er zijn in vergelijking met wat in de Programmabegroting 2021-2024 is afgesproken. In het voorjaar maakt het college ook zo'n document (de Voorjaarsrapportage dus). De bedoeling is dat er uitleg is over de afwijkingen. De gemeenteraad moet afwijkingen goedkeuren. Het debat over de Najaarsrapportage begint om 20.30 uur. 

Het Raadsplein van donderdag 9 december begint om 17.00 uur met onder andere het Vragenuur. Vanaf 19.00 uur zijn dan de twee debatten. Ongeveer om 22.15 uur zijn De Stemmingen. Alle stukken van de vergadering staan bij de raadsstukken van 9 december. Voor vragen en opmerkingen kunt u terecht bij de raadsgriffie