Raadsplein donderdag 16 september

Gepubliceerd op: 11 september 2021 15:55

17.00 - 17.15 uur: Opening raadsvergadering, mededelingen, enzovoort. (Raadzaal)

Donderdag aanstaande 16 september begint het Raadsplein om 17.00 uur. Vanaf 17.15 uur is dan het Vragenuur tot de avondpauze die om 18.15 uur begint.

Om 19.00 uur is er in de Raadzaal eerst een Hoorzitting over het geplande zonnepark ten noorden van de A9 tussen de knooppunten Rottepolderplein (A9/A200 en knooppunt Raasdorp (A9/A5). De gemeente wil een omgevingsvergunning geven voor het maken van een zonnepark daar. De raad moet toestemming geven. De hoorzitting is voor inwoners die commentaar hebben ingediend.

Vanaf 19.30 zijn er sessies in de Raadzaal en de Heijezaal. Om 19.30 in de Raadzaal gaat het over de stand van zaken van de Kantoren en Bedrijven in de gemeente. Jaarlijks bespreekt de raad de toestand van de kantoren- en bedrijventerreinen, bijvoorbeeld over leegstand. Nu gaat dat ook over de gevolgen van de coronacrisis. Op dezelfde tijd gaat het in de Heijezaal over Nieuw-Vennep Centrum. Die sessie gaat over de voortgang in het verbeteren van het centrum van Nieuw Vennep. Beide sessies duren tot 20.30 uur. 

Van 20.30 - 22.00 uur is er in de Raadzaal een sessie over de Rechtszekerheid van inwoners bij het aantekenen van bezwaar. Die sessie is op verzoek van GroenLinks. In mei wijzigde HLMR de regels voor het bezwaar maken tegen besluiten van de gemeente. Doel was een snellere afhandeling. GroenLinks wil er zeker van zijn dat inwoners even veel rechtszekerheid hebben als voorheen en dat de procedure begrijpelijk is.

In de Heijezaal is er van 20.30 - 22.00 uur een sessie over het Stationsgebied Hoofddorp in de Heijezaal. Het is de bedoeling dat er bij het station van Hoofddorp 15.500 woningen en 11.000 arbeids-plaatsen komen. Dat hoort bij een plan van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) voor de evenwichtige ontwikkeling van de regio rond de stedelijke kernen van de Metropoolregio, zoals Hoofddorp, zodat er open en groene ruimtes blijven.

Om 22.15 uur is er weer raadsvergadering in de Raadzaal. Dan gaat de raad tijdens De Stemmingen stemmen over raadsvoorstellen die al eerder besproken zijn.

Alle raadsstukken staan zoals altijd bij de raadsstukken  . Voor vragen over deze agenda kunt u terecht bij de raadsgriffie. Op donderdag kunt u meekijken met de raad via deze website. 

Zonnepark, 11-09-2021 15:19:17
Zonsopkomst bij Zonnepark De Groene Hoek met op achtergrond verkeerstoren van Schiphol. (Foto Beeldbank HLMR - Kees van der Veer)