Raad wéér digitaal

Gepubliceerd op: 21 december 2021 20:12

Ook over het laatste Raadsplein van 2021 hangt weer de schaduw van corona. Het Raadsplein van donderdag 23 december is weer volledig digitaal. Dat betekent dat in het raadhuis alleen de voorzitters van de raadsvergadering en de verschillende sessies aanwezig zijn, samen met medewerkers van de griffie en technische ondersteuning. Raadsleden, fractieassistenten en het college van burgemeester en wethouders vergaderen met elkaar online, vanuit hun eigen woningen. Op precies dezelfde manier zoals zo veel mensen momenteel thuis moeten werken. Inwoners en belangstellenden kunnen de raad wel gewoon volgen via internet, op deze website. 

Hoorzittingen
Het laatste raadsplein van 2021 begint met drie hoorzittingen. Om 14.30 uur over het Bestemmingsplan Zwanenburg/Dennenlaan 135. Om 15.00 uur over het Bestemmingsplan Zwanenburg/Olmenlaan en aansluitend om 15.30 uur over het Parapluplan Wonen.

Vier sessies
De vier sessies van de avond gaan over de relatie van de gemeente Haarlemmermeer met luchthaven Schiphol, over het Stedenbouwkundig Ontwerp Badhoevedorp Centrum Oost en West, na de omlegging van de A9, en over twee zogenaamde voortgangsrapportages (dat is een mooi woord voor: "vertellen hoe het er mee staat") en die gaan over Wonen en Mobiliteit. Meer over deze onderwerpen staat in het nieuwsbericht van 12 december.
Het Raadsplein begint met het Vragenuur om 17.00 uur, en eindigt met De Stemmingen, die beginnen om 22.15 uur. Óók De Stemmingen zijn digitaal en dat betekent dat avond wat langer zal duren dan normaal. 

De volledige agenda en alle raadsstukken vindt u hier
LegeRaadzaal Corona 2 juli UpLd 21-12-2021 20:44:55