Raad op anderhalve meter

Gepubliceerd op: 25 november 2021 12:11

De raad vergadert vanaf 25 november weer strikt op anderhalve meter onderlinge afstand. Dat betekent dat bij de raadsvergadering de raadsleden weer verspreid zitten in de Raadzaal en de Burgerzaal. Bij de sessies is ook in de Heijezaal weer in de anderhalve meter opstelling. De publieke tribunes zijn gesloten, en ook fractieassistenten, -medewerkers en ambtenaren volgen de vergaderingen van buiten het raadhuis, via de uitzendingen op deze website. 

Raadsdebat kosten Jeugdzorg
Vanavond opent het Raadsplein om 17.00 uur. Vanaf 17.15 uur is het Vragenuur. Om 19.00 uur begint het raadsdebat over het rapport van de rekenkamer over de kosten van de jeugdzorg. In 2020 moest het college berichten dat de financiële tekorten in het sociaal domein sterk waren opgelopen, vooral in de jeugdzorg. De gemeenteraad schrok van die snel stijgende kosten. De raad vroeg de Rekenkamercommissie (RKC) te onderzoeken hoe dat is gekomen en te adviseren hoe de kosten wél beheerst kunnen worden. De Rekenkamer heeft dat onderzoek gedaan en daar een stuk over geschreven. Deze nota heeft de titel Koersvast maar doelloos. En daarover gaat het raadsdebat: hoe komt het dat de kosten zo zijn opgelopen, en wat kan de gemeente daaraan doen?

Geheimhouding en Openbaar Vervoer
Vanaf 20.30 uur zijn er twee sessies. In de Raadzaal gaat het over Geheimhouding. Deze sessie is op verzoek van Groenlinks. Volgens deze fractie (en uit onderzoek van NH Nieuws) blijkt dat steeds vaker een stuk geheim wordt verklaard, om de economische of financiële belangen van de gemeente niet te scha-den. GroenLinks vraagt zich af of dat niet te vaak gebeurt. De overheid moet immers ook transparant zijn, en verantwoording afleggen, en inwoners moeten weten wat de overheid doet. De vraag is of er niet meer afspraken moeten komen over wanneer iets echt geheim is.
Om dezelfde tijd in de Heijezaal begint de sessie over de openbaar vervoer plannen voor de regio. Elk jaar geeft de gemeente advies aan de vervoerder (Connexxion) over het openbaar ver-voer in de regio's Amstelland-Meerlanden en Haarlem-IJmond. Dat gebeurt op basis van inbreng van dorps- en wijkraden. De gemeenteraad kan dat advies aanvullen. (Officieel gaat deze sessie over "de Nota Consultatieronde vervoerplannen 2023 ov-concessies").

De Stemmingen van de raad zijn als gebruikelijk vanaf 22.15 uur. De stemmingenlijst is lang. De agenda en alle stukken staan bij de raadsstukken. De vergadering is live te volgen via deze website. 

Raad anderhalve meter 3sept21 van boven upload 25nov 12:02:44
De raad vergadert weer op anderhalve meter afstand in de Raadzaal-Burgerzaal en de Heijezaal.