Nieuwe partijen

Gepubliceerd op: 02 november 2021 16:11

Nieuwe partijen die mee willen doen met de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022, moeten zich registreren. De laatste dag daarvoor is maandag 20 december 2021.

Om met een bepaalde partijnaam mee te doen aan de verkiezingen, moet die naam worden geregistreerd. Dat kan met een registratieverzoek. Alleen dan komt de partijnaam boven de kandidatenlijst te staan op het stembiljet. Blanco meedoen kan ook. De kandidatenljst krijgt dan alleen een lijstnummer op het stembiljet.

Als een partij al heeft meegedaan aan verkiezingen voor de Tweede Kamer of Provinciale Staten hoeft registratie niet. De partijnaam is dan al bekend bij de gemeente. Maar registratie moet weer wel, als die bekende naam aangepast moet worden, bijvoorbeeld door er 'Haarlemmermeer' achter te zetten.

Alle informatie over het registreren van partijnamen staat op de website van de gemeente: Partijnaam registreren.