Mobiliteit en geheimhouding

Gepubliceerd op: 23 september 2022 16:09

Donderdag 6 oktober is er raadsvergadering met onder andere het Vragenuur en De Stemmingen, en twee sessies, over mobiliteit en geheimhouding van stukken. De verwachting is dat de vergadering om 21.00 uur is afgelopen, maar dat hangt ervan af hoe snel De Stemmingen die avond gaan verlopen. Ze beginnen om 20.45 uur, en staan altijd gepland voor een kwartier, maar lopen vaak wat uit. Desondanks brak burgemeester Schuurmans op 22 september op Max-Verstappen-achtige wijze alle records door de Stemmingen zonder afraffelen, maar wel in minder dan vijf minuten af te handelen. De volledige agenda en de raadsstukken van deze vergadering staan hier bij de datum van 6 oktober. 

Mobiliteit
Drie keer per jaar krijgt de raad een overzicht van hoe het gaat met de mobiliteit in de ge-meente. Met mobiliteit wordt alle verkeer en vervoer bedoeld. Het gaat over de wegen, verkeersveiligheid, de bereikbaarheid van de verschillende wijken, de fietspaden en het fietsplan, de verbindingen met de omliggende gemeente ebn het openbaar vervoer. In deze rapportage is speciaal aandacht voor het verkeer Cruquius-Wickevoort, verkeersongevallen op de rotonde bij het Burgemeester Van Stamplein en het parkeerbeleid in het centrum van Hoofddorp. De sessie is van 19.00 tot 20.30 uur in de Raadzaal. 

Geheim
Het gemeentebestuur (gemeenteraad plus college) verklaart regelmatig stukken "geheim" als daar informatie in staat die op dat moment beter niet openbaar kan zijn, om de belan-gen te beschermen van de gehele gemeente. Dat gaat meestal over grond (bij plannen voor woonwijken of bedrijventerreinen) en financiële zaken, zoals aanbestedingen. In de sessie gaat het over de afspraken (kader) die raad en college daarover willen maken. Het is de bedoeling dat er alleen geheimhouding op stukken komt, als het écht nodig is. Deze sessie is in de Heijezaal, ook van 19.00 tot 20.30 uur. 

Het Raadsplein van 6 oktober begint om 17.00 uur met het Vragenuur, en is dus naar verwachting om 21.00 uur afgelopen. 

Autowegen HLMR 23-09-2022 15:41:51
Autowegen in Haarlemmermeer (foto: Beeldbank Haarlemmermeer, Kees van der Veer)