Raad over Jongerenwerk

Gepubliceerd op: 20 januari 2023 19:01

Het jongerenwerk staat centraal in de sessie die de fractie van de PvdA heeft aangevraagd voor de raad van 2 februari. Na de bezuinigingen op het sociaal domein en de programmabegroting wil de PvdA met de raad in gesprek over de inrichting van het jongerenwerk in Haarlemmermeer. In Haarlemmermeer wonen 25.000 jongeren tussen de 12 en 25 jaar. Mentale problematiek met de huidige problemen in de samenleving neemt toe, ook onder onze jongeren. Volgens de PvdA moet er voor jongeren die het nodig hebben genoeg ondersteuning zijn om een helpende hand en een luisterend oor te bieden.De sessie is van 19.00 tot 20.30 uur. 

Vragenuur en nog twee sessies
Het Raadsplein van 2 februari begint om 17.00 uur met de mededelingen en aansluitend het Vragenuur voor de actuele politieke vragen van de raad. Na de avondpauze zijn er tussen 19.00 en 22.00 uur drie sessies. Naast de eerdergenoemde sessie over het jongerenwerk bespreekt de raad het transformatorstation aan de Bennebroekerweg en het zogenaamde integraal veiligheidsplan. De Stemmingen zijn vanaf 22.15 uur. 

Transformatorstation
Er is sprake van een tekort én grote vraag naar transportcapaciteit van elektriciteit in zowel het oostelijk als het westelijk deel van onze gemeente. Er kunnen in grote delen van de gemeente geen nieuwe grootverbruik aansluitingen meer worden aangebracht, terwijl er op het gebied van woningbouw, bedrijven en de energietransitie veel extra capaciteit nodig is.

Veiligheidsplan
Het huidige Integraal Veiligheidsplan (hierna: IVP) loopt aan het eind van dit jaar af. De
bepalingen in de Politiewet en de Wet veiligheidsregio's maakt dat het college een nieuw IVP voor 2023-2026 nodig vind. Eenmaal per vier jaar stelt de gemeenteraad een IVP vast. Ons huidige veiligheidsbeleid loopt eind dit jaar af. Voordat de raad het IVP kan vaststellen moet de raad een actueel beeld hebben van de veiligheid in Haarlemmermeer. De Veiligheidsanalyse 2018-2021 geeft dat inzicht.

Het Raadsplein van 2 februari wordt live uitgezonden op deze website (en natuurlijk ook achteraf te zien). De raadsstukken staan hier bij de datum 2 februari.

Header Skater, 07-10-2022 18:48:01
Skater Raadhuisplein 2002 (foto: Beeldbank HLMR, Eltjo Thijs)