In Memoriam: Brigitte van der Erve

Gepubliceerd op: 27 december 2021 19:12

Op 10 december overleed het oud raadslid Brigitte van der Erve. De gemeenteraad stond stil bij haar overlijden op 23 december, tijdens het laatste Raadsplein van 2021. De eerste vice voorzitter van de raad, Ron Heimerikx, sprak het In Memoriam. Hieronder de tekst van zijn toespraak. 


 "Op 10 december is overleden ons voormalig raadslid Brigitte van der Erve.

Brigitte was raadslid van onze gemeenteraad van 27 maart 2014 tot 9 februari 2017.
Ze heeft in deze, relatief korte tijd bij haar collega's veel goede herinneringen nagelaten.

Haar afscheid in februari 2017 is bij mijn weten – en ik ben zoals u weet al heel lang raadslid – de enige keer geweest dat een scheidend raadslid uit volle borst is toegezongen, op initiatief van en met dank aan collega Beusenberg.

Brigitte was een enthousiaste vrouw, positief ingesteld, vol humor en toegewijd aan de publieke zaak. Ze werd politiek actief in eerste instantie uit betrokkenheid bij haar eigen leefomgeving.

Die leefomgeving was voor Brigitte niet alleen haar eigen straat of alleen Badhoevedorp.
Brigitte was betrokken bij de hele gemeente Haarlemmermeer.
Zij was van mening, ik denk zoals de meesten van ons, dat áls je iets vindt, je ook je mond open moet doen, en zeker ook actief moet proberen dat te verbeteren.

Zo zette Brigitte zich in voor een extra bushalte zodat Badhoevedorp beter verbonden werd met Schiphol. En was ze als oud softbal speler zeer betrokken bij de verplaatsing van de Pioniers. Ze vond het zonde dat die club verplaatst moest worden. En toen veel later een raadsenquête over die verplaatsing en het honkbalstadion werd gehouden, deed Brigitte voor haar fractie het diepte onderzoek naar hoe het allemaal was gelopen.

Bij de lokale politiek raakte ze in eerste instantie betrokken door contacten via de sociale media. Na een paar kopjes thee sloot ze zich ongeveer tien jaar geleden aan bij de Haarlemmermeerse Actieve Politiek. In 2014 stond ze als vijfde op de lijst van de HAP. Ze haalde 453 voorkeurstemmen. Zo kwam ze als derde van de zes HAP raadsleden in de raad. En had Brigitte dankzij die voorkeurstemmen ook een eigen zetel behaald als ze lager op de lijst had gestaan.

Als raadslid was ze vooral bezig met Economische zaken in brede zin. De ontwikkeling van luchthaven Schiphol, de Omlegging van de A9 en de Ontwikkeling van Badhoevedorp; met Sport en recreatie en het Hart voor Zwanenburg. Daarnaast was Brigitte vice-fractievoorzitter en voor onze raad regio-raadslid in de Stadsregio Amsterdam. En geheel buiten de serieuze zaken was Brigitte samen met Sophie van de Meeberg verantwoordelijk voor drie hilarische cabareteske filmpjes, speciaal gemaakt voor het jaarlijkse diner na de Begrotingsraad. Iedereen werd daarin op de hak genomen. Iedereen.

Toen Brigitte in 2017 bekendmaakte dat ze stopte met het raadswerk, was dat voor iedereen een verrassing. Na jaren werk als succesvolle zelfstandige ondernemer met Van Der Erve Personeelsadvies besloot ze in 2016 haar hart te volgen door het openen van de Yarn Barn, haar haak- en breiwinkel in Badhoevedorp. Yarn Barn was gauw een groter succes dan verwacht. Dingen half doen was niet Brigittes stijl, en haar winkel kreeg de voorrang.

Korte tijd later is bij Brigitte kanker geconstateerd en uiteindelijk moest ze ook stoppen met haar winkel.

Brigitte heeft dapper gestreden tegen haar ziekte. Afgelopen september nog zwom haar vriendin Manon Groepenhoff in de Ringvaart, speciaal voor Brigitte, om geld in te zamelen voor het wetenschappelijk kankeronderzoek. Brigitte was daarbij, met haar Fred en familie en vrienden. Enthousiast als altijd, het stralende middelpunt en vrolijk, zoals iedereen haar kende. Al was dat met alle emoties van die dag, niet makkelijk voor haar.

Daarna ging het snel steeds slechter. Op 11 november kon Brigitte nog haar 50e verjaardag meemaken. Een bijzondere vrouw is er niet meer.

Ik wil nu samen met u enkele ogenblikken stilte in acht te nemen ter nagedachtenis van Brigitte van der Erve.

Dank u wel."

Brigitte van der Erve 27-12-2021
Brigitte van der Erve (1971-2021) Raadslid HAP (Haarlemmermeerse Actieve Politiek) van 2014 tot 2017.