Donderdag 9 november programmabegroting 2024 - 2027 in raad

Gepubliceerd op: 08 november 2023 14:11

Wat is een programmabegroting?
Een programmabegroting heeft verschillende doelen. Het is een instrument voor de gemeenteraad om kaders, zowel inhoudelijk als financieel, te stellen. In de begroting legt het gemeentebestuur de doelen en maatschappelijke effecten, de producten en diensten vast die we als gemeente leveren (output) en de middelen die hiervoor beschikbaar zijn gesteld. Daarnaast is de programmabegroting voor het college van burgemeester en wethouders een middel om collegeprioriteiten te benoemen. Op basis van de programmabegroting legt het college verantwoording af over het behaalde resultaat.

Klik hier voor de informatie over de programmabegroting

 

waar komt het geld vandaan

Waar gaat het geld naartoe