De Nieuwe Kom

Gepubliceerd op: 16 december 2022 17:12

Het laatste raadsplein van 2022 begint vroeger dan normaal. Om 15.00 uur is in de Raadzaal een sessie over of en wat de gemeente kan doen voor inwoners met financiële problemen door de hoge prijzen voor gas en licht. Bij de sessie over de Najaarsrapportage op 8 december was het voorstel daarover nog niet helemaal af. Daarom is een extra middagsessie toegevoegd, die dus begint om 15.00 uur en duurt tot 16.30 uur. De sessie heeft de titel Verbreding minimaregelingen meegekregen. Om 17.00 uur gaat de raad verder met de raadsvergadering met algemene mededelingen en het Vragenuur. Na de avondpauze van 18.15 tot 19.00 uur zijn er dan nog vier sessies. Vanaf 22.15 uur zijn De Stemmingen. 

De Nieuwe Kom
Van 19.00 tot 20.30 uur bespreekt de raad in de Heijezaal drie stukken over De Nieuwe Kom in Nieuw Vennep. Op de agenda staan dan de Herziening Project De Nieuwe Kom, de nota Marktgebouw en de Voortgangsrapportage (wat is er gebeurd en gedaan sinds de vorige keer dat De Nieuwe Kom op de agenda stond).  De Nieuwe Kom is het oude centrum, rond de Harmoniehof, en tussen de Venneperweg en de Eugenie Previnaireweg. De gemeente wil een levendig, leefbaar en aantrekkelijk centrum maken. Daarin komen culturele en maatschappelijke functies, naast ruimte voor wonen, winkels, kantoor en horeca.

Brede Welvaart
Bij welvaart gaat het niet alleen om geld, maar ook om welzijn: sociale en maatschappelijke kenmerken, en zaken als duurzaamheid. In de sessie bespreekt de raad op welke manier de gemeente ook die onderwerpen meeneemt, om te bepalen hoe het in de gemeente gaat en wat er voor de inwoners moet verbeteren. GroenLinks vroeg een sessie aan om het eens uitgebreid over dit onderwerp te hebben, en kreeg daarvoor de steun van de hele raad. De sessie is in de Raadzaal, van 19.00 tot 20.30 uur. 

Demonstraties 
Forza! vroeg deze sessie aan nadat op Schiphol een demonstratie uit de hand was gelopen, toen demonstranten op voor publiek gesloten terrein kwamen en er gevaarlijke situaties dreigden. De sessie bespreekt of er betere regels kunnen komen zodat demonstraties niet uit de hand lopen. De sessie is van 20.30 tot 22.00 uur in de Raadzaal. 

Regionale Bereikbaarheid 
De groei van het aantal inwoners, arbeidsplaatsen en bezoekers aan de Metropoolregio Amsterdam stelt eisen aan het openbaar vervoer in de regio. De sessie gaat over wat dat betekent voor Haarlemmermeer. De sessie is besloten, omdat openbaarheid de financiële en economische belangen van de gemeente kan schaden.

Agenda en tijden
15.00 – 16.30 uur: Sessie Verbreding minimaregelingen
17.00 - 17.15 uur: Opening raadsvergadering, mededelingen, enz.
17.15 - 18.15 uur: Het Vragenuur
19.00 - 20.30 uur: Sessie over Brede Welvaart
19.00 - 20.30 uur: Sessie De Nieuwe Kom Nieuw Vennep (Heijezaal)
20.30 - 22.00 uur: Sessie over het Protocol bij betogingen
20.30 - 22.00 uur: Besloten sessie over de Regionale Bereikbaarheid (Heijezaal)
Vanaf ongeveer 22.15 uur: De Stemmingen

De volledige agenda en de stukken staan op de website van de raadsstukken bij de datum van 22 december 2022.

De Nieuwe Kom Harmonieplein 17-12-2022 17:10:18
Harmonieplein met PierK, Nieuw Vennep (foto: Beeldbank HLMR, Danny)