Behandeling Voorjaarsrapportage komende donderdag

Gepubliceerd op: 02 juli 2024 09:07

Binnen elke gemeente heb je te maken met een planning en de controle hierop. Hiermee wordt inzichtelijk gemaakt in hoeverre de doelstellingen van de gemeente bereikt worden en welke (financiƫle) middelen daarvoor nodig zijn. Het is wettelijk verplicht voor de gemeente om in het kader van deze planning en controle-cyclus elk jaar in ieder geval een begroting en jaarrekening te maken. Ter voorbereiding van de begroting wordt er een voorjaarsrapportage opgesteld.

De voorjaarsrapportage

Wat gaan we het komende jaar doen met het gemeentegeld? Daar geeft de voorjaarsrapportage een antwoord op. Met behulp van de laatste jaarrekening wordt eerst de huidige financiƫle situatie van de gemeente onder de loep genomen. Daarna worden de nieuwe prioriteiten bepaald. Het college van burgemeesters en wethouders stelt op basis van deze prioriteiten een eerste versie van de voorjaarsrapportage op. Vervolgens is de gemeenteraad aan de beurt. De raad mag wijzigingen voorstellen en nieuwe voorstellen doen. Het college werkt al deze zaken dan uit tot een begroting. Die begroting wordt in het najaar behandeld. Er worden dan in principe alleen nog beperkte bijstellingen gedaan binnen de eerder afgesproken kaders. Het opstellen van een goede voorjaarsrapportage is dus een belangrijke onderdeel binnen de gemeente.

Klik hier voor de voorjaarsrapportage

Klik hier voor alle informatie bij deze vergadering

HLMR Floriande luchtfoto header upload 25jan22
Haarlemmermeer: luchtfoto van Iraklia, Nieuwe Molenaarslaan in Floriande (foto: Beeldbank HLMR, Henk Roolvink)