Begroting 2023-2026

Gepubliceerd op: 04 november 2022 08:11

Op donderdag 10 november is de Begrotingsraad. Dan vergadert de gemeenteraad vanaf 17.00 uur over de begroting 2023-2026. Dat gaat over de uitgaven van de gemeente (sociale, culturele, onderwijs en maatschappelijke voorzieningen) en over de inkomsten (zoals de belastingen die de gemeente heft van inwoners en bedrijven, en gelden van het Rijk). Hoeveel geld er uit Den Haag komt, staat in de Septembercirculaire, die het Rijk elk jaar aan de gemeenten stuurt. Verder stelt de raad de Strategische Agenda (SAR) vast. Dat is een planning waarop per kwartaal staat welke onderwerpen de raad wil bespreken.

De begroting is een verantwoordelijkheid van de gemeenteraad. Dat heet het budgetrecht van de raad. Dat gaat ongeveer net als tussen de Tweede Kamer en de regering. De gemeenteraad (Tweede Kamer) wil weten wat de plannen van de gemeente zijn en hoeveel geld daarvoor nodig is. Het college van burgemeester en wethouders (de regering) maakt daarvoor de voorstellen. In Haarlemmermeer kijken raad en college al in het voorjaar voor het eerst naar de plannen voor het komende jaar. Men probeert dan in te schatten welke inkomsten en uitgaven te verwachten zijn. Dat gebeurt in de vergadering over de zogenaamde Voorjaarsnota en de Algemene en Financiële Beschouwingen. Die "Beschouwingen" zijn dan een soort blik in de toekomst, en elke partij (fractie in de raad) geeft dan wat volgens haar belangrijk is. Die vergadering was dit jaar op 30 juni.

De indeling van de begrotingsraad op 10 november is als volgt:

  • 17.00 uur: Opening, mededelingen, enz.
  • 17.15 - 18.45 uur: Eerste termijn van de gemeenteraad (met bijdragen van alle fracties).
  • 18.45 – 19.30 uur: Pauze voor overleg van het college, en voor avondeten.
  • 19.30 – 20.15 uur: Reactie van het college op wat de fracties van de raad in de eerste ter-mijn hebben ingebracht.
  • 20.30- 22.00 uur: Tweede termijn met debat van de raadsfracties onderling en tussen de raad en het college.
  • 22.15 uur: De Stemmingen.

De begroting van de gemeente (Programmabegroting 2023-2026), de Belastingvoorstellen, de Septembercirculaire van het Rijk en de Strategische Agenda van de raad (SAR) staan bij de raadsstukken van 10 november

.Begroting_Financiën 07-06-2022 11:12:28
Beeld: Jur Engelchor